Ramaskri på H&M – anställda vill inte jobba på kontoret

Enligt en ny policy kräver H&M att anställda i Sverige börjar vara på kontoret fyra dagar i veckan. Något som lett till internt uppror – och en protestlista med hittills tusen namnunderskrifter.

Karriär
Publicerad

I måndags meddelade H&M en ny policy för kontorsanställda i Sverige, som går ut på att personalen från och med 1 december ska jobba från kontoret minst fyra dagar i veckan. Något Breakit var först med att rapportera.

Men de nya reglerna har inte fallit i god jord.

Ledningens begäran om obligatorisk fysisk närvaro har lett till omfattande interna protester bland personalen, som anser att kravet är omodernt. Enligt källor till Breakit har nu närmare tusen personer skrivit på en protestlista.

När Chef kontaktar H&M, återkommer kommunikationsavdelningen med följande skriftliga kommentar:

”Vi ser att det här är en fråga som engagerar och väcker känslor hos våra medarbetare och vi värdesätter att man framför sina åsikter, det hjälper oss att fortsätta utveckla vårt sätt att arbeta. Vi ser dock att vi får en bättre gemenskap och blir mer kreativa genom att i större utsträckning träffas fysiskt på arbetsplatsen. Från den 1 december kommer vi därför att arbeta från kontoret i genomsnitt fyra dagar per vecka. Men givetvis utvärderar vi vårt arbetssätt löpande och kommer även fortsättningsvis erbjuda utrymme för flexibilitet för våra medarbetare.”

Chef har i en rad artiklar följt storbolagens återgång till arbetsplatsen efter pandemin. Här råder delade meningar om vad som är att föredra.

Spotify applicerar exempelvis en ”jobba-där-du-vill”-policy, så kallad Work from anywhere, som innebär att de låter sina 6 500 medarbetare jobba var de vill. Kortfattat går det nya arbetssättet ut på att de anställda meddelar ett år i taget om de vill jobba huvudparten av sin tid på distans, hemifrån eller på annan plats, eller om de främst vill arbeta på kontoret.

Apple har å andra sidan nyligen presenterat en modell där personalen förväntas vara på plats tre dagar i veckan; tisdagar, torsdagar och ytterligare en dag i veckan som bestäms av respektive team.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden