Pandemin kan ha förändrat personligheten – så påverkar det arbetet

Pandemin har haft ett högt pris. Nu kommer forskning som visar att vår personlighet kan ha förändrats mer än normalt efter dessa två tuffa år.

Hälsa
Publicerad

Studien, publicerad i Plos One, är gjord i USA, där de stängde ner mer än i Sverige under pandemin.

De 7 000 deltagarna är 18–109 år och bedömdes enligt den etablerade personlighetsmodellen oftast kallad Big Five. Perioden löpte från 2014 och framåt, precis före pandemin 2020 och efter pandemin sent 2021 eller 2022.

Enligt studien har vi blivit sämre på tillmötesgående, öppenhet, extraversion och samvetsgrannhet. Förändringarna tros ligga bakom det försämrade välmående vi ser efter pandemin.

Vi har blivit sämre på:

  • Uttrycka sympati och vänlighet gentemot andra (tillmötesgående).
  • Ta in nya idéer och vara villiga att engagera oss i nya situationer (öppenhet).
  • Söka och uppskatta andra människors sällskap (extraversion).
  • Sträva efter önskade mål, klara av uppgifter på ett bra sätt och ta ansvar gentemot andra (samvetsgrannhet).

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden