Studie: Stort kompetensbehov hos chefer

Chefer ser ett klart större behov av kompetensutveckling i sin egen chefsroll – jämfört med tjänstemän. Något som framgår i en ny Sifo-undersökning genomförd av TRR. ”Kraven på chefer har alltid varit höga men vi lever nu i en väldigt föränderlig tid”, säger Johan Lagerhäll, vd TRR.

Karriär
Publicerad

När cheferna själva bedömer sin egen kompetens visar det sig att bara varannan chef (52 procent) anser att den är tillräcklig för att möta framtidens kompetensbehov.

Det är resultatet i en färsk Kantar Sifo-undersökning utförd av TRR, där 1 700 chefer och tjänstemän svarar på frågor kring sin egen och organisationens kompetensutveckling.

”Kraven på chefer är, och har alltid varit, höga på svensk arbetsmarknad och det har nog också varit en nyckel till att vi har så många framgångsrika företag och duktiga chefer”, skriver Johan Lagerhäll, vd TRR, i ett mejl till Chef.

Har kraven på chefer ökat, säg, de senaste tio åren?

”Som chef idag förväntas du agera inom väldigt många områden och det handlar inte bara ledarskapet, utan om allt från daglig coachning och rekrytering till att säkerställa att det finns bra förutsättningar för kompetensutveckling. Addera på det att du ska hitta nya smarta former för ledarskap i en delvis hybrid arbetsmiljö. Så svaret är att kraven alltid har varit höga, men att vi nu lever i en väldigt föränderlig tid”, fortsätter TRR-vd:n.

Johan Lagerhäll. Foto: Jeanette Hägglund/TRR

På frågan om vad cheferna tror om betydelsen av kompetensutveckling för sina medarbetare på tre till fem års sikt, medger ungefär sex av tio i undersökningen att det kommer att vara viktigt eller mycket viktigt.

Chefernas svar om det egna kompetensbehovet skiljer sig däremot markant från de tillfrågade tjänstemännen, där hela tre av fyra (73 procent) bedömer sig ha den kompetens som krävs för att möta morgondagens behov. Att jämföra med chefernas 52 procent.

Personer i chefsposition ser alltså ett klart större behov av kompetensutveckling än tjänstemännen som får samma fråga.

Vilken typ av kompetensbehov skulle det kunna handla om?

”Det varierar såklart beroende på bransch, roll och vilken typ av avdelning chefen arbetar på. Men på en bred generell basis handlar det om exempelvis specifika chef- och ledarskapsutbildningar kopplat till en allt mer globaliserad och snabbrörlig omvärld, och hur digitaliseringen påverkar just din specifika bransch. Det kan också handla om hur ny teknik, innovation och AI skapar helt nya möjligheter för exempelvis produktutveckling, och om nya arbetsformer och roller på arbetsmarknaden”, svarar Johan Lagerhäll.

Vad är det chefen saknar?

”Jag tror inte att det alltid saknas något specifikt. Däremot är cheferna i dag mer medvetna om behovet av regelbunden kompetensutveckling, inte minst för att säkerställa företagens konkurrenskraft. Som undersökningen visar reflekterar chefer i större utsträckning över hur de behöver kompetensutveckla sig själva och de medarbetare de ansvarar för.”

Hur kan chefen genom kompetensutveckling förbli relevant i framtiden?

”Det kan handla om att bli bättre på att omvärldsbevakning och konkurrensanalys i den egna branschen och yrkesområdet. Jag tror till exempel att fler chefer behöver nya kunskaper kopplat till den gröna omställningen som påverkar allt fler branscher i Sverige.  Där kan du undersöka om det finns branschspecifika utbildningar för just dig som ledare. Ett annat exempel är att identifiera vilken förväntan de anställda har på ditt ledarskap och hur du sen kan utvecklas för att leda din grupp eller företag.”

Om TRR-barometern:

Undersökningarna till grund för TRR-barometern genomfördes av undersökningsföretaget Kantar Sifo i april 2022. Barometern sammanfattar resultatet av totalt 1000 intervjuer med privatanställda tjänstemän, 700 personalledande chefer/tjänstemän i chefsposition och 130 egenföretagare med mer än 5 anställda. Resultaten för chefer och egenföretagare har vägts samman i syfte att analysera och redovisa målgruppen beslutsfattare som helhet. Frågorna i undersökningen är både kvalitativt och kvantitativt ställda, och metoden som användes var webbaserad enkät.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden