”Nätverken har varit viktiga i alla mina chefsroller”

Med sin 68 meter höga berglave syns gruvan i Garpenberg i södra Dalarna från långt håll. Jenny Gotthardsson, chef för den omfattande verksamheten, har byggt en karriär i gruvnäringen på ett brinnande miljöintresse.

Karriär
Publicerad
Jenny Gotthardsson. Foto: Evelina Carborn

Ju fler elbilar, desto större behov av kritiska mineraler som koppar, zink, kobolt, mangan, litium och nickel. Medan den typiska fossilbilen innehåller 33 kilo sådana mineraler, behövs 206 kilo per elbil, enligt Internationella energiorganet IEA.

Inte konstigt då att Jenny Gotthardsson ser ljust på framtiden. Sedan 2017 basar hon för Garpenberg-gruvan i södra Dalarna, ett av världens äldsta gruvområden som fortfarande är i drift och en viktig spelare i en värld som blir alltmer mineral- och metallhungrig.

”Metaller spelar en oerhörd roll i den gröna omställningen. Och här i Garpenberg har vi fantastiska möjligheter att bidra ännu mer än vi redan gör”, säger Jenny Gotthardsson, med titeln områdeschef.

Hon började på anläggningen som miljösamordnare runt millennieskiftet. Nu går hon i spetsen för en fortsatt expansion av gruvan som var nedläggningshotad på 1990-talet, men i dag beskrivs som en av världens mest moderna.

Så sent som i februari offentliggjorde ägaren Boliden att de hittat nya, betydande fyndigheter av bland annat zink på tusen meters djup, vilket ytterligare lär stärka framtidstron bland de 450 anställda.

karriären i korthet

1995 – Utbildning till geoekolog vid Umeå universitet.

1997 – Första jobbet i gruvbranschen, ett sommarvikariat ”på hemmaplan” i den nu nedlagda gruvan i Laisvall.

2000 – Flytt till Dalarna och jobbet som miljösamordnare vid Garpenberg-gruvan. ”Planen var att stanna ett år.”

2007 – Första ledarjobbet, som hr- och miljö­chef vid samma arbetsplats. ”Många utmaningar, både med att bli chef och jobba med hr, som var helt nytt för mig.”

2012 – Anrikningschef, Garpenberg. ”Tufft och arbetsintensivt med utbyggnad och organisationsförändring – men kul och lärorikt.”

2017 – Områdeschef, Garpenberg. ”Jag känner ett stort ansvar, både för vår omfattande verksamhet här på anläggningen och samhällets behov av metaller.”

”Karriärmässigt har det gått bra för mig, samtidigt som det varit tuffa och arbetsintensiva år. Inte minst runt 2014, när vi genomförde en utvidgning av gruvan och ökade produk­tionstakten från 1,5 till 2,5 ton malm per år. Att vara ledare i en sådan process är utmanande, men samtidigt utvecklande och absolut inget jag velat vara utan”, säger Jenny Gotthardsson, som sätter arbetsmiljö och säkerhet högt, och gärna ser att fler kvinnor får upp ögonen för gruv­näringen.

I fjol tilldelades hon bransch­utmärkelsen Årets Fe, för kvinnor som gjort särskilda insatser för branschen. ’Med ett starkt värderings­baserat ledarskap bidrar Jenny till att driva utveckling för människor, organisation, verksamhet och samhälle’, skrev juryn i sin motivering.

Jenny Gotthardsson växte upp i Adolfström, en liten by i Laisälvens dalgång i Lappland där vägen slutar och fjällvärlden tar vid. Föräldrarna var egenföretagare som drev stugby, helikopterflyg och restaurangverksamhet i perioder. 

”Så fort jag kunde svara i telefon eller bidra med någon form av fisketips fick jag rycka in, det är så jag minns det”, berättar hon.

”Karriärmässigt har det gått bra för mig, samtidigt som det varit tuffa och arbetsintensiva år.”

I tolvårsåldern startade hon sommarcafé med en kusin, men ganska sällan tänkte hon på gruvor, trots närheten till Laisvallgruvan där nästan alla kompisar hade någon förälder som arbetade.

Ett brinnande miljöengage­mang ledde till en plats i Arjeplogs kommunfullmäktige för Centern redan när hon var 18 år, och vidare till universitetsutbildning med miljöinriktning i Umeå.

Först där vaknade gruvintresset, när Jenny Gotthardsson insåg att gruvnäringen var det perfekta stället för att få användning för sina nyförvärvade miljökunskaper.

”Första steget var ett sommarjobb på laboratoriet i Laisvallgruvan. Jag blev snabbt involverad i olika projekt som hade med vattenprovtagning och -rening att göra och insåg att här finns mer att göra.”

Jenny Gotthardsson. Foto: Evelina Carborn

Första chefsjobbet fick hon vid dryga 30, en kombinerad roll som hr- och miljöchef på sin nuvarande arbetsplats i Garpenberg.

”Jag har aldrig haft någon karriärplan, utan presterat på den befattning jag haft, vilket lett till att det öppnats nya möjligheter. Det viktigaste har varit att vara nyfiken, åstadkomma bra saker, att jag – och framför allt verksamheten – hela tiden utvecklats.”

Människorna omkring henne är de som lett henne framåt i karriären:

”Nätverken har varit viktiga för mig som chef i alla de roller jag hittills haft inom Boliden. Att ha erfarna kolleger att bli guidad av och bolla med är en stor fördel när man är ny i en roll.”

Gruvor är per definition miljöfarlig verksamhet enligt svensk lag. Samtidigt är gruvor viktiga i arbetet för att skapa en bättre miljö. Hur går det egentligen ihop?

”Den frågan har jag definitivt reflekterat över genom åren. Det finns ett tydligt behov av metaller, och som medborgare behöver vi ta ställning till var och hur de ska produceras. Själv är jag övertygad om att vi kan göra det på ett i alla avseenden hållbart sätt med den miljölagstiftning och teknik som finns här i Sverige. Det är en verksamhet jag gärna vill fortsätta att bidra till”, säger Jenny Gotthardsson.  

Jenny Gotthardssons 3 karriärtips

  1. Fokusera på det uppdrag du har. ”Prestera och leverera där du är, det är grunden.”
  2. När det är som tuffast, lär du dig mest. ”Då gäller det att stå kvar och vila i de svåra situationerna, och hantera dem.”
  3. Var nyfiken, på både människor och verksamhet. ”Prata med medarbetarna, var ute i verksamheten. Av det lär man sig mycket – det ger oerhört mycket tillbaka.” 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden