Många får mer gjort vid distansjobb

Det finns ett samband mellan distansarbete och bättre produktivitet. Det framgår av en forskningsöversikt från Högskolan i Gävle. I studier där chefer och övriga medarbetare blivit tillfrågade, syns också ett samband mellan möjligheten till distansarbete och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö
Publicerad

”Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation”.

Det säger Gunnar Bergström, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Gävle, som lett en översiktsstudie om kopplingen mellan distansarbete och produktivitet.

Hans forskargrupp har utgått från alla forskningsstudier inom området som publicerats på engelska från år 2000 till 2021.

En övervikt av 43 studier det handlar om, pekar på att distansarbete bidrar till ökad produktivitet, samtidigt som kvaliteten inte påverkas negativt.

I de studier där anställda och chefer varit tillfrågade, syns samtidigt ett tydligt mönster där de som själva valt distansarbetet upplever ökad effektivitet eller produktivitet. Möjligheten att kunna välja själva har också stor betydelse för arbetsglädjen och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen.

”Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd”, säger Gunnar Bergström i ett pressmeddelande.

I materialet finns också en könsaspekt: enligt en studie från 2021 syns ingen skillnad i lojalitet mellan män som distansarbetar och män som inte gör det, medan distansjobbande kvinnor som dessutom har flexibla arbetstider är mindre benägna att byta arbetsgivare än distansarbetande kvinnor utan rörliga arbetstider.

Vid närmare analys framträder dessutom ett mönster där företag med enhetliga och lätt mätbara arbetsuppgifter, exempelvis callcenter, uppvisar en särskild tendens till positiva resultat av distansarbete.

Organisationer där effekterna är negativa eller inte syns alls, tenderar å andra sidan att vara sådana där verksamheten är mer vittomfattande och använder sig av mer generella mått på prestation.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden