Ny arbetsmiljörapport: 9 av 10 nöjda med att jobba hemma

Det funkar bra att arbeta hemifrån. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021 som släpptes idag. 90 procent av skrivbordsarbetarna tycker att de gör ett bra jobb och 84 procent uppger att de kan arbeta ostört. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra.

Arbetsmiljö
Publicerad

”Det är en utmaning för många att få ihop livspusslet, särskilt för småbarnsföräldrar. Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges”, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande när de idag släppte sin stora rapport om arbetsmiljön 2021.

Totalt sett anser tre av fyra sysselsatta att deras arbetsuppgifter är intressanta och stimulerande, och att de är nöjda med sitt arbete i stort.

”Det är glädjande att det är så många i arbetsför ålder som är nöjda med sina yrkesval. Alla ska orka jobba ett helt arbetsliv och en viktig förutsättning för det är att ha ett meningsfullt arbete”, säger Erna Zelmin.

Nio av tio upplever att de har möjlighet att göra ett ganska eller mycket bra skrivbordsarbete på distans. 84 procent uppger att de kan arbeta ostört därhemma.

”Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs.”

Samtidigt uppger sex av tio att de har för mycket att göra. Andelen som uppger att de har alldeles för mycket att göra är högre bland de som knappt alls arbetar hemifrån medan de som helt eller nästan helt arbetar på distans har lägst andel, 24 respektive 15 procent.

En negativ konsekvens kan vara att sju av tio tillfrågade någon gång under de senaste tolv månaderna arbetat trots att de varit sjuka. De främsta orsakerna uppgavs vara att man inte ville belasta sina kollegor, att ingen annan kunde göra uppgifterna eller att man inte hade råd att vara sjuk.

Två av tio som deltagit i undersökningen uppger också att kraven på dem är högre än deras färdigheterna, men där skiljer sig inte hem- och kontorsarbetare sig åt.

På hemmafronten finns det dock större risk för arbetsskador såtillvida att ergonomin blir lidande. Endast fyra av tio har möjlighet att växla mellan stående och sittande arbete, jämfört med åtta av tio som på sina kontor har tillgång till höj- och sänkbart skrivbord.

”Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarens hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, istället är det den ordinarie arbetsplatsen som gäller”, säger Erna Zelmin.

Det framgår dock tydligt för sju av tio anställda att det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen. Och nästan lika många, drygt 60 procent av de sysselsatta i åldern 16-64 år anser att det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I Arbetsmiljöundersökningen 2021 har ett urval av cirka 9 500 personer deltagit. Antalet svarande var omkring 7 300 via en telefonintervju varav ungefär 3 400 personer även besvarade myndighetens enkät.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden