Korttidsarbete – så funkar det

Regeringens nya system för korttidsarbete kan innebära ekonomiska lättnader för många corona-drabbade verksamheter. Här är vad du behöver veta som chef.

Arbetsrätt
Publicerad

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet har inte funnits tidigare och myndigheterna arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.

När finns stödet tillgängligt?

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas retroaktivt redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Hur kan jag som arbetsgivare förbereda mig?

Genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

 

Hur stort är stödet?

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Ersättningen gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Varför införs korttidsarbete nu?

Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Vem kan ansöka?

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Hur länge kan ett företag få stöd?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Vilka verksamheter omfattas inte?

Ersättning för korttidsarbete betalas inte ut åt staten, landsting, kommuner och kommunalförbund. Inte heller till aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet, eller till verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.

Omfattas egenföretagare av stödet?

Det aktuella stödet för korttidsarbete omfattar företag med anställda. Dialog mellan myndigheter och regering pågår för att underlätta för alla företagare som drabbas av coronaviruset.

Kan bemanningsföretag ta del av stödet?

Ja, bemanningsföretag omfattas av möjligheten att söka stöd under perioden 16 mars till och med den 31 december 2020.

Kan man säga upp tillsvidareanställda medarbetare, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, det är fullt möjligt. Ordinarie turordningsregler ska följas.

Kan korttidsarbete kombineras med andra typer av stöd?

Generellt, ja.

Kan man få stöd för varslad eller uppsagd personal?

Ja. Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal.

Hur tar jag fram ett avtal?

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Du kan redan nu informera facket, kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Din arbetsgivarorganisation kan ha mer information.

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett förslag till avtalsmall finns på Tillväxtverkets hemsida.

Om en koncern har flera olika bolag, ska varje enhet ses som separat?

Ja. Man ska dessutom se olika driftsenheter inom ett bolag som separata.

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka stöd.

Hur ansöker jag?

Ansökan öppnar den 7 april, då kommer rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Tillväxtverket kommer att uppdatera informationen om hur ansökan ska gå till löpande fram till dess.

Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se. Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. Myndigheten återkommer med detaljer.

Mer information
Mer information på Tillväxtverkets hemsida. 

Räknehjälp med korttidskalkylatorn
Chefs digitala partner Äventyret har tagit fram en tjänst som hjälper dig som arbetsgivare att räkna på effekten av korttidsarbete. Du hittar Kalkylator för korttidsarbete här.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.