Kön påverkar lön – män förväntar sig högre lön

Det finns ett tydligt samband mellan förväntad lön och faktisk lön. Och efter familjebildning ökar gapet mellan mäns och kvinnors förväntade lön markant. Det visar årets Jurekbarometer.

Ekonomi
Publicerad

Tidigt i karriären har män och kvinnor samma förväntningar på lön. Men sedan kommer barnen. Och allt förändras.

Efter familjebildning ökar nämligen avståndet mellan kvinnors och mäns förväntade lön betydligt, enligt nya Jurekbarometern.

Dessutom: Ju högre utbildningsnivå, desto större gap.

”Att löneklyftan ökar med en högre utbildning och gör sig extra märkbar efter barnafödande ålder är sorgligt. För att skapa förändring måste dessa orättvisor uppmärksammas, och vi som rekryteringsbolag spelar en viktig roll i att sätta rätt förväntningar hos våra kandidater”, kommenterar Jureks vd och grundare Shervin Razani.

Bland annat visar Jurekbarometern följande:

  • 16 procent mer i lön förväntar sig män med en masterexamen i förhållande till sina kvinnliga kollegor med samma utbildningsnivå̊. I jämförelse med en skillnad på 7 procent för kandidater med en gymnasieexamen.
  • 8518 kr – så mycket mindre förväntar sig en kvinna i lön än sin manliga kollega i åldern 36–45 år med en akademisk examen.
  • 28 procent – så mycket mer begär män i lön för rollen som ekonomichef i förhållande till sina kvinnliga kollegor. Ekonomi är en yrkeskategori som är märkbart mansdominerad när det kommer till högre poster, samtidigt som det är kvinnodominerat på lägre poster.

”En förklaring till löneskillnaderna är arbetsmarknadssegrationen, eftersom mansdominerade branscher i allmänhet har ett högre löneläge. En annan förklaring är att män i större utsträckning avancerar till chefsroller, vilket kan bero på stereotypiska uppfattningar kring vad som utgör en bra chef”, säger Emma Heikensten, doktor i nationalekonomi, hållbarhetsexpert och drivkraften bakom SEB:s initiativ för finansiell jämställdhet.

Hon tillägger:

”Att kvinnor dessutom lägger mer tid på hemarbete och på sina barn har såklart även det en påverkan. Om man som bolag, eller ur ett samhällsperspektiv, vill minska löneklyftorna handlar det dels om att driva på frågan om transparens i löner, dels om att motverka förlegade normer och stereotyper. ”

Om Jurek och Jurekbarometern

Rekryterings- och konsultuthyrningsföretaget Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och finns i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och London. Jurek är specialister inom områdena Law, Finance, HR, Business Support, Marketing & Communication och Life Science & Engineering.

Jurekbarometern är ett initiativ från Jurek. Ett av Jureks fokus är att verka för att talanger anställs på lika villkor. Jurekbarometern analyserar lönedata i förhållande till ålder, ort, namn och kön, hämtad från anställningsintervjuer från över 14 500 jobbsökande. Genom att dela kunskap om lön hoppas Jurek kunna bidra till en arbetsmarknad som baseras på allas lika värde.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden