Få svenska företag utvärderar jämställdhetsmål

En ny undersökning visar att 91 procent av hr-cheferna anser att jämställdhet är viktigt. Trots det är det bara en tredjedel av cheferna som utvärderar sina jämställdhetsmål.

Mångfald
Publicerad

Sverige slår sig ofta för bröstet i frågor om jämställdhet. Mycket riktigt anser också 91 procent av 300 svenska hr-chefer med personalansvar att jämställdhet är viktigt, enligt en ny undersökning från Personio. Ändå finns mycket kvar att göra i praktiken.

Tre fjärdedelar (74 procent) av cheferna svarar i undersökningen att deras arbetsplats för statistik över jämställdhetsarbetet. Men knappt en tredjedel (31 procent) uppger att de kontinuerligt utvärderar sina mål.

”Att föra statistik och sätta mål är enkelt, men det är först när vi utvärderar den data som vi får in som vi faktiskt vet om vi når målen. Att analysera jämställdhetsdatan ger även en bild över vad som fungerar bra eller vad som inte fungerar. På så sätt kan du fatta beslut baserat på data istället för antaganden”, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio, i ett pressmeddelande. 

Jämför vi med de nordiska länderna ligger Sverige ändå relativt bra till. I Danmark är det mindre än hälften av cheferna (47 procent) som anger att de för statistik. Och enbart 12 procent utvärderar regelbundet sina mål kopplat till jämställdhet. 

Om undersökningen

Företaget Personio har låtit Norstat undersöka hur HR-chefer i Sverige, Finland, Norge och Danmark ser på jämställdhet. Studien genomfördes i maj 2022 och nästan 1 000 respondenter deltog i dessa länder, varav 63 procent män och 37 procent kvinnor. I Sverige deltog cirka 300 personer i studien. 

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden