Sverige i bottenligan för jämställdhet och mångfald

Sverige och svenska företag är sämre än flera andra europeiska länder när det gäller jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen, visar en ny studie utförd av Workday och Sapio Research. Sverige hamnar på plats 11 av 15 länder, enligt studien.

Mångfald
Text: Sara Hasbar
Publicerad

Vad

Sverige är jämfört med 14 andra europeiska länder dåliga på jämställdhet, mångfald och ålderism. Vi behöver arbeta mer strategiskt med dessa frågor.

Nytta

Vi är inte så bra som vi tror på mångfald, jämställdhet och ålderism i Sverige.
Tecknena för kvinna och man i svenska flaggans färger. En kvinna som gör tummen ner.

Studien genomfördes av Sapio Research och Workday hos över 2 200 HR-proffs och företagsledare med inflytande över dessa frågor i sina organisationer i femton länder. I Sverige deltog 106 svenska storföretag med hundratusentals anställda.

Karin Hagman, Nordenchef på Workday, kommenterar studien:

”Mångfald har under många år varit väldigt fokuserad på könstillhörighet i Sverige. Vi har haft en aktiv debatt kring att skapa balans mellan könen på arbetsplatserna. Men debatten räcker inte. Och mångfald behöver ses ur ett mycket bredare perspektiv”.

”Jag tror att en förnyad debatt om vad mångfald verkligen innebär i många olika situationer, och framför allt hur man kan jobba med det på ett integrerat sätt i den dagliga verksamheten skulle flytta fram Sveriges position jämfört med andra länder. Vi är redan ett högteknologiskt land. Varför inte använda teknologi för att mäta och driva arbetet med mångfald och inkludering på arbetsplatserna ännu mer? Vi missar helt enkelt möjligheten att arbeta strategiskt med detta och dra nytta av fördelarna av att ha jämställda arbetsplatser”. 

Här är resultaten av studien:

Jämställdhet:

70% av de svenska företagen svarar att deras ledning ser jämställdhet och inkludering som viktigt, jämfört med det europeiska genomsnittet på 75%. Endast 26% av de svenska företagen menar att ledningen ser det som ”mycket viktigt för företaget”, vilket kan jämföras med genomsnittet i Europa på 36%.

Endast 66% av de svarande i Sverige uppger att de tillhandahåller utbildning inom jämställdhet och inkludering för åtminstone några personer i organisationen (europeiskt genomsnitt 75%).

Fler företag i Sverige anser att det är en utmaning att registrera frågor rörande jämställdhet och inkludering (64% jämfört med det europeiska genomsnittet på 58%).

Färre företag i Sverige har en särskild budget för frågor som rör jämställdhet (65% jämfört med det europeiska genomsnittet på 76%).

87% av de svenska företagen använder IT för att stödja initiativ gällande jämställdhet och inkludering, vilket är lägre än det europeiska genomsnittet på 92%.

Mångfald:

De medverkande svenska företagen är också mindre diversifierade gällande etnicitet.

45% anser att deras arbetskraft är diversifierad gällande olika etniciteter, jämfört med det europeiska genomsnittet på 59%.

Funktionshinder:

42 procent av svenskarna anser att deras arbetsplats är inkluderande gentemot människor med funktionshinder (genomsnittet i Europa ligger på 55 procent).

Endast 20% av de svenska företagen uppger att de mäter funktionshinder (jämfört med ett europeiskt genomsnitt på 40%). 18% mäter socioekonomisk bakgrund (genomsnittet i Europa är 30%).

Ålderism:

58 procent anser att deras arbetsplats är inkluderande gentemot människor inom olika åldersgrupper (i Europa 63 procent).

Övriga länder i studien är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Schweiz, Tyskland, Österrike, Storbritannien samt även Sydafrika.

 

De 5 länder som placerar sig i topp är:

  1.  Spanien
  2.  Danmark
  3.  Italien
  4.  Tyskland
  5.  Frankrike

 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.