4 av 10 ångrar sitt yrkesval

Har du någonsin tänkt att du kanske valde fel karriär? Du är inte ensam. Fyra av tio svenskar (39 procent) ångar sitt val av yrke, enligt en färsk rapport.

Karriär
Publicerad

Så många som fyra av tio svenskar (39 procent) svarar att de ångar sitt yrkesval.

Av dessa ångrar 33 procent sitt val av yrke ”emellanåt”, medan 6 procent uppger att de ångrar sig ”hela tiden”.

Det framgår av ManpowerGroups arbetslivspanel Work Life, som genomförts av Demoskop och besvarats av cirka 2 400 svenskar.

Undersökningen visar också att det främst är arbetstagare med eftergymnasial utbildning som ångrar yrkesvalet (43 procent).

Vidare planerar fler än var tredje svensk (37 procent) att omskola eller vidareutbilda sig under 2023.

Andelen är ännu högre i den grupp som ångrar sitt nuvarande yrkesval, där har 43 procent sådana planer.

”Även om det förstås är tråkigt att många ångrar sitt yrkesval, är det i grunden positivt att många vill omskola och vidareutbilda sig”, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group, i en kommentar.

”Ett intresse för kompetensutveckling genom hela arbetslivet stärker arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för vår ekonomi att växa”, tillägger han.

I samma veva har det nya populära omställningsstudiestödet, som är tänkt att underlätta möjligheten att kompetensutveckla sig mitt i livet, kantrats av problem.

Av de cirka 28 000 ansökningar som kom in under hösten 2022 har hittills endast cirka 2 000 personer beviljats stöd. Nyligen berättade CSN dessutom att drygt 4 000 färre svenskar än planerat kommer att kunna få stödet, eftersom regeringen inte avsatt tillräckligt med pengar.

Mer än en tredjedel (34 procent) av alla som har svarat i undersökningen att de vill omskola sig, uppger att den viktigaste anledningen är: ”Mitt drömjobb kräver annan kompetens än jag har nu.”

Endast 13 procent svarar att orsaken till att vilja omskola sig handlar om att höja lönen.

om undersökningen

  • Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av ManpowerGroup under februari 2023 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande.
  • 2 409 personer har svarat på undersökningen och frågan: Ångrar du ditt val av karriär/yrke?
  • 898 personer som samtliga svarade ”Ja” på frågan Har du planer på att omskola eller vidareutbilda dig under 2023? har också svarat på frågan Vilken är den viktigaste anledningen till att du planerar att omskola eller vidareutbilda dig under 2023?

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden