Endast cheferna har kvar konditionen

Vår kondition har försämrats mellan 2001 och 2020. Och mycket tyder på att den kommer att fortsätta sjunka. Däremot ser det bättre ut bland chefer.

Hälsa
Publicerad

Den nedåtgående konditionstrenden är störst i yrken med lägre kvalifikationsnivå, som kundservice och tillverkning, men även hos personer som arbetade inom utbildning och transport.

Det visar en studie som GIH-doktoranden Daniel Väisänen har gjort.

Däremot såg man ingen förändring bland chefer, utan de har bibehållit sin konditionsnivå.

”Om inte preventiva hälsoåtgärder på samhällsnivå, tillsammans med individuella insatser, sätts in är det risk för att sjukvårdskostnader i framtiden kan öka samtidigt som de friska levnadsåren minskar”, säger Daniel Väisänen.

I avhandlingen har Väisänen studerat fysisk arbetsbelastning och livsstilsrelaterade faktorer i olika yrken.

Resultatet visar att yrken som har lägre kvalifikationsnivå har fler riskfaktorer för ohälsa samt högre risk för hjärt- och kärlsjukdom än yrken med högre kvalifikationsnivå.

”Resultatet från avhandlingen skulle kunna tolkas som att det behövs riktade åtgärder för att förbättra folkhälsan. Det skulle vara interventioner som tar sikte på livsstilsfaktorerna kondition, BMI och rökning samtidigt som de främst är riktade mot yrken med lägre kvalifikationsnivå”, säger Daniel Väisänen, och tillägger:

”Fast det behövs fortfarande mer studier på vilka insatser som verkligen fungerar.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden