Chefs undersökning: 7 av 10 chefer har gjort en felrekrytering

chef undersökning Vem har inte gjort en felrekrytering? Ganska få, visar Chefs undersökning.  Över 70 procent av Sveriges chefer har trampat snett i rekryteringen åtminstone någon gång de senaste åren. 

Rekrytering
Publicerad

Vad

71 procent av cheferna har under den senaste femårsperioden gjort en felrekrytering åtminstone en gång. Över en tredjedel säger att risken för felrekry­teringar har ökat. 

Nytta

Vad bör göras? Bättre intervjuer och gallring av kandidaterna, större tydlighet om vilka egenskaper som värdesätts och att söka bredare för att hitta bra folk i alternativa nätverk, är de insatser som cheferna främst lyfter fram. 
Illustration: Anna Harvard

Brist på kandidater med rätt kompetens, kandidater som överdriver sina kunskaper, dålig matchning och ömsesidiga missförstånd. 

Det är i fallande ordning de vanligaste orsakerna till felrekryteringar, enligt Chefs undersökning där nära 1 000 chefer ger sin syn på ett dyrt, utbrett och – av allt att döma – växande problem.  

Hela 71 procent av cheferna har under den senaste femårsperioden gjort en felrekrytering åtminstone en gång. Över en tredjedel säger att risken för felrekry­teringar har ökat. 

”Jag fick som ny chef hantera den tidigare chefens felrekrytering, och cirka ett år senare ytterligare en. Kostnaderna blev stora, men framför allt var det en psykisk påfrestning. Jag anser att vi pratar för lite om ämnet, då det är av känslig karaktär”, säger en av cheferna i undersökningen. 

”Efter en dyr felrekrytering insåg jag att referenstagning av medarbetaren borde ha skett via företagets växel och inte via de mobilnummer som presenterades vid intervjun. Jag har stor anledning att misstänka falska referenser. Numera ringer jag alltid via växel och begär den chef som angetts som referens”, säger en annan chef. 

”När något låter för bra är det oftast inte sant. Tendens i min egen organisation är att man går på vad som är ’inne och ballt’. De med verklig kunskap och kompetens anses som lite tråkiga, något som ofta slutar med uppsägning eller dyra avgångsvederlag. Jobbar man med kompetenstung verksamhet räcker det inte att säga att man är entreprenör – man måste visa på resultat också. För varje misslyckad rekrytering skadas varumärket. Det är ett litet land och rykten sprids”, är ytterligare en röst ur undersökningen. 

Vad bör göras? Bättre intervjuer och gallring av kandidaterna, större tydlighet om vilka egenskaper som värdesätts och att söka bredare för att hitta bra folk i alternativa nätverk, är de insatser som cheferna främst lyfter fram. 

Det finns mängder av rekryteringsföretag och hr-hjälpmedel på en marknad som växer explosionsartat, men åsikterna om vad som i slutändan funkar går isär.

Bara två procent av cheferna tror att ett rekryteringsföretag skulle ta bort problemet med dåliga matchningar i deras verksamhet. 

röster ur undersökningen’

”Det kan låta som en klyscha, men om du är tveksam, anställ inte.”

”När vi rekryterar personer som bor på annan ort och ska pendla hit blir det ofta att personen säger upp sig inom ett par år.”

”Kontrollera gärna de kunskaper de säger sig ha genom att ställa kontrollfrågor på djupet.”

”Det är väldigt bra att ha en bra HR-chef vid sin sida. En dålig HR-chef är väldigt påfrestade och kostsamt för hela verksamheten.”

”Arbetsprover ger bra info om hur en kandidat klarar en uppgift.”

I slutändan kanske det är så enkelt – och samtidigt så svårt – att det kokar ner till det mänskliga mötet. 

”Jag håller normalt en intervju själv och låter mina medarbetare hålla en andra intervju utan min närvaro, så att kandidaten har en chans att ställa frågor om mig. Sedan möts jag och mina medarbetare för att stämma av om vi fått samma bild av kandidaten. Är vi överens, går jag vidare med referenstagning. Ett tillvägagångssätt som fungerat bra och varit uppskattat både av medarbetare och jobbkandidater”, säger en av cheferna i vår enkät.

Om undersökningen:

Webbaserad undersökning i januari–februari 2023 med 955 deltagare. Av respondenterna är 70 procent kvinnor och 30 procent män. 41 procent är chefer på ledningsnivå, 38 procent mellanchefer och 12 procent gruppchefer. Åtta procent är mellan 30 och 40 år, 31 procent mellan 41 och 50 år, 46 procent mellan 51 och 60 år medan 14 procent är 60 år eller mer. 

Grafik och illustrationer: Anna Harvard

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden