Chefer missar ekonomiskt stöd – pengar brinner inne

Arbetsgivare har rätt till ekonomiskt stöd för rehabiliterande insatser för anställda som är sjukskrivna på grund av stress. Men en stor del av bidragen brinner inne. ”Okunskap om vad man som arbetsgivare har rätt till.”

Hälsa
Publicerad
Allireza Aromäki Ghahremani

I maj 2023 var strax över 44 000 personer sjukskrivna i minst två veckor på grund av stress. För tolv år sedan, i början av 2010-talet, var motsvarande siffra drygt 9 300 personer, enligt siffror från Försäkringskassan.

Utvecklingen har särskilt kommit att drabba kvinnor, något även Chef tidigare skrivit om, vilket också maj-siffrorna från myndigheten visar; cirka 34 800 kvinnor, respektive cirka 9 300 män.

Trots att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan för rehabiliterande insatser för anställda som är sjukskrivna på grund av stress, betalas bara en liten del av bidragen ut.

”Vissa faktorer skapar extra mycket stress hos medarbetaren och det finns ett stort värde i att kunna erbjuda preventiva insatser, exempelvis samtalsterapi. En preventiv insats kan spara både mänskligt lidande och mycket pengar”, säger Allireza Aromäki Ghahremani, vd på digitala psykologtjänsten Ahum, i ett pressmeddelande.

Allireza Aromäki Ghahremani.

Faktorer som gör att bidraget inte utnyttjas är okunskap om psykisk ohälsa, vad man som arbetsgivare har rätt till, samt skuld och skam hos den drabbade medarbetaren, tillägger Allireza Aromäki Ghahremani.

”Tyvärr visar statistiken för stressrelaterade sjukskrivningar, och hur liten del av Försäkringskassans bidrag som betalats ut, på att vi behöver öka kunskapen hos arbetsgivare”, säger han.

Genom att söka ersättning från Försäkringskassan kan en arbetsgivare få tillbaka halva kostnaden av insatsen. Som mest 10 000 kronor per år och anställd, eller sammanlagt som mest 200 000 kronor per år.

2020 betalades endast 25 procent av den totala summan, motsvarande drygt 54 miljoner kronor, ut till arbetsgivare runt om i landet, visar fler siffror.

2022 hade summan visserligen ökat till knappt 78 miljoner kronor, men stora delar av pengarna brann inne.

”Forskning visar att långvarig stress kan ge bestående skador på hjärnan och därför är det viktigt med tidiga stödinsatser, exempelvis KBT-terapi som man vet är en framgångsrik metod”, säger Allireza Aromäki Ghahremani.

Stöd för innevarande år måste ha sökts senast den 1 februari nästkommande år. Om arbetsgivaren vill ha stöd för insatser som genomförts under 2023 måste denne alltså ha sökt stöd innan 1 februari 2024.

Så mycket kostar en sjukskrivning

Kostnaden för sjukskrivning är ofta betydligt högre än själva sjuklönen. Förutom sjuklönen kostar till exempel vikarier, övertid och mertid för andra anställda, ökad administration, rehabilitering och produktionsstörningar.

Kalkyl som visar företagets kostnader för sjukfrånvaro baserat på antal sjukdagar och lönenivå:

Korttidssjukskrivning. En sjukskrivning 1–14 dagar för en medarbetare med en lön på 30 000 kronor kostar företaget 28 609 kronor i ren sjuklön. Behöver du ta in en ersättare tillkommer en kostnad på ytterligare 31 567 kronor.

Långtidssjukskrivning. En sjukskrivning på tre månader för en medarbetare med en lön på 30 000 kronor kostar företaget 40 598 kronor. Behöver du ta in en ersättare tillkommer en kostnad på ytterligare 67 644 kronor.

Källa: Försäkringsbolaget If

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden