Chefen avgörande för pappors föräldraledighet

Knappt en femtedel av alla svenska par delar jämlikt på föräldraledigheten. Arbetsgivaren har allt att vinna på att det förändras, säger Niklas Löfgren på Försäkringskassan.

Ledarskap
Publicerad

I Sverige är vi inte sällan stolta över vår familjepolitik som går ut på att föräldrar ska dela jämlikt på föräldradagarna. 240 dagar per barn till respektive förälder.

Men i själva verket delar inte ens tjugo procent av alla svenska par lika på föräldraledigheten.

”Attityder och tillåtande kultur på arbetsplatsen är viktigt. Att det finns chefer som är förebilder och sänder ut signaler att här hos oss är det en bra sak att vara föräldraledig som pappa”, säger Niklas Löfgren, familjepolitisk talesperson på Försäkringskassan, till Chef.

Som en jämförelse kan nämnas att Japan har de mest generösa villkoren i världen för pappors föräldraledighet. 52 öronmärkta veckor, enligt en jämförelse som har gjorts av Lensa. Men ytterst få män använder sig av den möjligheten, enligt en artikel i Arbetet.

Niklas Löfgren.

Medan det alltså i Sverige finns 14, 3 sådana veckor (100 dagar). Som i praktiken blir fler än så, men inte alls kommer upp i de eftersträvade 240 dagarna.

”Vi följer de här siffrorna noga. För barn födda 2013 hade papporna enligt vår senaste statistik i snitt tagit ut 117 dagar med föräldrapenning. Till det adderas 10 dagar i samband med barnens födelse. Pappor tar inte ut så mycket i början när barnen är som allra små. Från 2 års ålder och framåt blir det fler dagar”, berättar Niklas Löfgren.

Trots att vi i Sverige anser oss ha kommit långt i de här frågorna, visar statistiken svart på vitt att verkligheten ser annorlunda ut.

Vilken är då chefens roll för att förändra situationen? Normerna på arbetsplatsen behöver helt klart ruckas på. Det konstaterar Philip Hwang, professor i psykologi, som forskat i frågan tillsammans med Linda Haas, professor i sociologi vid Indiana University i USA.

”Det finns en idé inom svenskt arbetsliv om den ”lojala arbetaren” som ofta är en man som prioriterar arbetet före familjen. Man räknar med att kvinnor ska vara föräldralediga men de förväntningarna finns inte på männen. Den här idéen är olika lätt att bryta mot på olika arbetsplatser”, sa han tidigare i år till Arbetsliv

Han menar att män som tar ut föräldraledighet oftare upplever att de sviker kollegorna om de tar ledigt. Och att företag är usla på att hitta flexibla och individanpassade lösningar.

Här behöver chefen som är man ta täten och plocka ut föräldraledighet, fortsätter Philip Hwang. Vilket sannolikt skulle påverka kulturen och normerna på arbetsplatsen positivt.

Niklas Löfgren på Försäkringskassan lyfter dessutom fram en annan – kanske något förbisedd – aspekt:

”Om en pappa är på lång föräldraledighet är det positivt för företaget. Man kanske skickar hem en oerfaren person, och får tillbaka en erfaren projektledare.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden