Årets Chef-finalisten Britta Wallgren: ”Sjukvården är världens roligaste arbetsplats”

Britta Wallgren har drivit digitalisering av vården, långt innan 1177 fanns, och S:t Görans Sjukhus i Stockholm blev först ut med digitala journaler och tidsbokning. Som vd för Capio i Sverige leder hon vårdens utveckling på nationell basis och försöker göra det komplexa begripligt.

Ledarskap
Publicerad
Britta Wallgren. Foto: Samuel Unéus

Vad tycker du kännetecknar en bra ledare?

”Det är jätteviktigt att vara autentisk och veta vem man är. Man behöver kunna kommunicera, vara transparent och trovärdig. Visa riktning och styra mot mål. Jag tror dessutom mycket på det decentraliserade ledarskapet så tillit är viktigt samt att vara nyfiken, modig och lyssna på olika perspektiv.”

Vad kännetecknar ditt ledarskap?

”Jag lever i en komplex värld. Sjukvård är inte en fri marknad utan vi har flera olika intressenter, både politiker och tjänstemän, region versus det nationella, medarbetare och patienter. Min styrka ligger i att få det komplexa till att bli en förståelig värld, visa riktning och sätta mål som håller både i det korta och långa perspektivet. Jag är också en utpräglad teamspelare.”

”Jag pratar inte så mycket om olika system utan visar riktning.”

Du har gjort en imponerande resa från chef för narkosläkare till vd för Capios verksamhet i Sverige. I samband med upphandlingen av Sankt Görans sjukhus i Stockholm tog du ett extra stort kliv från operativ till strategisk chef. Berätta!

”Ja, då var jag verkligen tvungen att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag blev vd 2009 för ett sjukhus som skulle leverera här och nu. Med hög kvalitet, kompetenta medarbetare och en ekonomi i balans. 2011 skedde upphandlingen och jag var tvungen att sätta mig in i var sjukhuset skulle vara om fem till sju år, vart vi måste förflytta oss. Vi besvarade de tre kvalitetsfrågorna med ett 300 sidor långt dokument. Beslutet kom 2012 och sedan första januari 2013 har vi hållit på och implementerat vad vi hade lovat. Jag är väldigt stolt över att Sankt Görans sjukhus kommit att bli Sveriges bästa akutsjukhus och att vi utvecklat svensk sjukvård i allmänhet och akutsjukvården i synnerhet.”

BRITTA WALLGREN

Gör: Vd Capio Sverige.

Ålder: 60 år.

Familj: Man och tre barn.

Bor: Stocksund, Stockholm.

Karriär i korthet: Narkos­läkare, överläkare, läkarchef, verksamhetschef, vd Capio Sankt Görans sjukhus.

Du är ansvarig för ett stort digitaliseringsarbete som bland annat lett till att Sankt Görans sjukhus fick priset It i vården 2012, i egenskap av Sveriges första sjukhus med digitalt schema­läggningsverktyg och där patienterna kunde läsa sina egna journaler och boka sina egna tider på nätet. Hur kom du att förstå att digitaliseringen var så viktig?

”Digitalisering är inget självändamål utan jag har tre uttryck som jag använder. Det ska vara lätt att vara patient, det ska vara lätt att vara medarbetare och det ska vara lätt att vara chef i sjukvården. Det kan låta som floskler men det är tydliga mål för oss. Digitalisering är ett verktyg för att nå de här målen. Det ger helt enkelt mer hälsa för varje skattekrona genom att vi frigör tid att ägna oss åt patienterna.”

Vad har varit mest lärorikt för dig i din utveckling som ledare?

”Varje gång jag går utanför min komfortzon utvecklas jag. Men det är som med allt annat lärande. Man blir duktig på det man tränar på. Den största träningen får du i vardagen. 70 procent är learning by doing. 20 procent lär du dig av dina kolleger och av omvärlden och 10 procent är kurser. När jag blev verksamhetschef hade sjuksköterskorna mer formell ledarskapsutbildning än jag.”

Britta Wallgren. Foto: Samuel Unéus

Hur har du gjort för att lyckas få till så stora förändringar? Som du själv har sagt behövde ni förändra många arbetssätt för att kunna dra nytta av digitaliseringen.

”Det handlar om att vara tydlig med målbilden. Varför vi gör det och att in­­volvera medarbetarna i det. Jag pratar inte så mycket om olika system utan visar riktning. Ändra arbetssätt gör man inte bakom mitt skrivbord utan varje första linjen-chef måste förstå vart vi är på väg och involvera och driva sina medarbetare. Vi arbetar också med piloter, testar i några månader, mäter före och efter, utvärderar och justerar. Då blir det ofarligt att göra förändringar. Jag tycker också att det är bra att ta med nej-sägarna tidigt i processen, låta dem vara med och utforma projektet, då är det betydligt lättare att få dem med sig.”

Vad var din viktigaste lärdom från ert svåra och tunga arbete under pandemin?

”Att vi måste våga prata om det vi inte vet och vara mer närvarande. Vi försökte avlasta den operativa vården så mycket som möjligt genom att till exempel hålla koll på alla nya riktlinjer från Socialstyrelsen. Det jag lärde mig var att det var bättre att informera även om vi inte hade information.”

Vad betyder nomineringen till Årets Chef för dig?

”Det är en bekräftelse. Kompetensförsörjning är vår största utmaning. Hur ska sjukvården bli mer attraktiv? Då spelar ledarskapet en stor roll. Det är världens roligaste arbetsplats och ungdomar blir allt mer värderingsburna. Ändå har vi svårt att rekrytera – så det kan vara viktigt att få det här ljuset på oss.”

ÅRETS CHEF-FINALIST 2023 BRITTA WALLGREN – JURYNS MOTIVERING

”En stark ledare och föregångare i digitaliseringsarbetet inom sjukvården som inte bara leder utan också utvecklar sin organisation till att bli den bästa i sin klass. Med en imponerande förmåga att se både helheten och individen har denna chef skapat patientdemokrati och arbetat fram framtidens vård. Resultaten talar sitt tydliga språk – hon får hela tiden sin organisation att nå nya höjder.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden