8 sätt att starta upp ditt allra första AI-projekt

Det kan bli en miljardindustri inom tio år – som rör alla branscher. Så här gör du för att dra igång ditt första AI-projekt.

Verksamhetsutveckling
Publicerad

Du har hört talas om AI (artificiell intelligens) förut. Och det är inte så konstigt. Enligt studier kan nämligen AI förändra alla branscher på samma sätt som elektriciteten gjorde för 100 år sedan. Men det kan ändå kännas en aning abstrakt – även om det börjat komma allt fler konkreta exempel. Till exempel Furhat, den svenska roboten som hjälper chefer med arbetsträning eller rekryteringsföretaget ReachMee som utvecklat en chatbot som ska svarar på de vanligaste HR-frågorna.

Men vad är egentligen AI? Enligt en artikel i Techworld finns det två kategorier som är mest vanlig idag:

Övervakad inlärning
Det handlar oftast om att förfina en algoritm. Till exempel kan du träna den på att utifrån tillgänglig data ge ”rätt svar”. Den här typen av AI kan användas för att värdera din lägenhet. Då tar algoritmen hänsyn till byggår, geografiskt läge, standard och skick innan du får ett uppskattat pris. Övervakad inlärning är också den vanligaste AI-metoden idag.

Andra exempel: Röststyrda assistenter (Apple home, Alexa), personliga köptips på Amazon, ruttförslag i Google maps.

Oövervakad inlärning 
Till skillnad mot övervakad inlärning innebär det här att det inte finns ett känt svar på förhand. Med andra ord finns det ingen utdata.

Syftet med AI är inte att ersätta jobb utan att automatisera arbetsuppgifter för att frigöra tid åt annat. Det menar Andrew Ng, vd och grundare för AI-företaget Landing. I HBR (Harvard Business Review) ger han råd till chefer som vill ligga i framkant – och dra igång ett mindre AI-projekt.

Innan du börjar finns det par frågor du bör besvara först:

1) Hur snabbt kan ni komma igång?

Om ni ser det som ett testprojekt bör ni försöka välja något med rimlig ambitionsnivå. Allra helst ska projekttiden vara mellan 6 och 12 månader. Ni kan också stycka upp projektet i 2-3 delar för att öka oddsen att ni lyckas.

2) Är projektet för stort?

Det är lätt att ta vatten över huvudet. Risken är annars att ni kör fast och du får svårt att övertyga dina kolleger om framtida AI-projekt. Sikta på något som genomförbart.

3) Är projektet kopplat till din bransch?

Nyttan ska komma i första hand – hur god en idé än är. Rikta in dig på ett projekt som faktiskt utvecklar er verksamhet. Det kommer som sagt öka oddsen för framtida projekt.

4) Har ni rätt kompetens på företaget?

Om inte, ta hjälp utifrån. Det finns idag specialister som kan hjälpa er med det första AI-projektet. I framtiden kanske ni anställer AI-kompetens, men om ni vill komma igång bör ni titta vilken kompetens som behöver tas in.

När du besvarat dessa frågor är det dags att plocka ihop sätta en budget och en arbetsgrupp. Här är rollerna du behöver fördela:

1) Utse en projektledare

Rollen är viktig för att driva projektet framåt, men också vara en brygga mellan AI-experterna och er vanliga verksamhet. Blir avståndet för stort är risken att projektet faller på grund av kunskapsluckor från båda håll. Målet för personen är att just det här projektet lyckas.

2) Skaffa dig ett tekniskt team

Har ni all data som behövs? Ett tekniskt team kan kolla över om projektet är genomförbart. Teknikerna kommer även behöva utrymme att genomföra mindre experiment.

3) Plocka ihop arbetslaget

”Jag har sett pilotidéer genomföras på mellan 5 och 15 personer”, skriver Andrew Ng. Även om det idag finns projekt som kräver upp till 1000 ingenjörer behöver inte ett pilotprojekt ta såna resurser. I mindre projekt handlar det om att varje person fyller flera olika funktioner för att det ska lyckas. Fördelen är att fler får en multikompetens vilket kommer gynna er i framtida projekt.

4) Kommunicera – inåt och utåt

Fira milstolpar! För att hela företaget ska känna att ni är på väg mot rätt väg bör ni fira framgångar. Det är därför viktigt att AI-projektet får ta plats på arbetsplatsen och inte göms undan. Ni ligger i framkant och ska vara stolta över att ni vågar. Det kommer inspirera fler medarbetare att delta när ni drar igång nästa AI-projekt.

Om det ändå känns läskigt att dra igång ett AI-projekt: Påminn dig själv om det inte är AI-företagen ni konkurrerar mot utan andra inom er bransch. Även om pilotprojektet inte blir en omedelbar succé kommer ni få nya erfarenheter som kommer gynna er konkurrenskraft.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.