3 konkreta tips: Så förebygger du destruktivt ledarskap

Är chefen hotfull eller aggressiv? Eller otydlig och drar sig undan? Båda delar är exempel på destruktivt ledarskap. Så kan du förebygga att destruktivt ledarskap uppstår i organisationen.

Arbetsmiljö
Publicerad
T.v.: Susanne Tafvelin. Foto: Malin Grönborg

En av tre medarbetare uppger att de utsatts för destruktivt ledarskap.

Stress, hög arbetsbelastning och otydlig rollfördelning är omständigheter som ökar risken för destruktivt ledarskap, enligt en treårig forskningsstudie vid Umeå universitet som finansierats av Afa Försäkring.

Medarbetare som inte trivs på arbetsplatsen eller inte mår bra har också en benägenhet att beskriva chefens ledarskap som sämre.

”När chefen uppfattar att medarbetarna är lågt motiverade ökar det risken för destruktivt ledarskap. Men också i situationer där chefen har svårare att veta hur han eller hon ska hantera medarbetare”, säger Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet som lett forskningsprojektet, till Arbetsliv.

Destruktivt ledarskap

Exempel på aktivt destruktivt ledarskap kan vara att chefen är hotfull eller aggressiv. Ett passivt destruktivt ledarskap kan vara att chefen är otydlig, drar sig undan och inte tar tag i problem som uppstår.

Källa: Prevent – Arbetsliv

Det destruktiva ledarskapet är inte enformigt, utan delas av forskarna upp i aktivt och passivt.

Ett aktivt destruktivt ledarskap kan visa sig i aggressivitet eller kränkande beteenden, och är inte lika vanligt som passivt dito.

Vanligast är passiva chefer som är frånvarande, undviker att fatta beslut eller ta tag i saker när det behövs.

”Som organisation behöver man hålla koll på hur våra chefer har det. Chefer är bara människor och det finns en hel del chefsuppdrag som är krävande och svåra och där chefen har bristande förutsättningar”, kommenterar Susanne Tafvelin.

Exempel på aktivt och passivt destruktivt ledarskap

Aktivt destruktivt ledarskap inrymmer handlingar som:

  • Utdelande av hot och bestraffning.
  • Att ta åt sig äran för andras prestation.
  • Att få andra att framstå som dumma.

Passivt destruktivt ledarskap är när en person i ledarposition drar sig undan och undviker exempelvis att:

  • Dela viktig information.
  • Fatta beslut.
  • Närvara på möten.

Källa: ”När det brister. En guide till organisationer som vill förebygga destruktivt ledarskap.” (Umeå Universitet)

3 konkreta tips: Så förebygger du destruktivt ledarskap

  1. Goda förutsättningar och tydlighet. Skapa goda förutsättningar för chefer i form av en god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbörda och tydliga chefsuppdrag.
  2. Förebyggande arbete med handlingsplan. Jobba förebyggande med stress bland chefer samt ha en handlingsplan för hur man tar hand om redan stressade chefer.
  3. Mätningar. Återkommande mäta chefers upplevelser av stress och arbetsbelastning för att identifiera chefer som är sårbara för att utveckla ett destruktivt ledarskap. 

Källa: ”När det brister. En guide till organisationer som vill förebygga destruktivt ledarskap.” (Umeå Universitet)

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.