hopp

Advokaten: 5 metoo-råd för oroliga chefer

Vilka rutiner behöver du som chef ha på plats för att kunna hantera metoo-ärenden? Vad har du som arbetsgivare och chef för ansvar? Chef frågade advokaten Pia Attoff, som har lång erfarenhet av arbetsrätt och diskrimineringsärenden.

Vilken var din reaktion när metoo brakade loss som mest?

”Jag blev tyvärr inte särskilt förvånad. Jag har jobbat ett tag och visste redan innan att precis så där ser det ut, i alla branscher. Det var ingenting nytt för mig som kom fram, däremot var det nytt på sättet man gjorde det och det tyckte jag var nytt och spännande.”

Missa inte: Så gör chefen rätt vid fall av sextrakasserier på jobbet. Lär dig allt du behöver på Chefs halvdagsutbildning 22 mars 2018 i Stockholm.

Hur väl stämmer mediebilden av metoo med verkligheten?

”För media är det såklart mer intressant att skriva om brott och straff samt de konkreta stora fallen, det förstår jag också. Men vad som jag tycker metoo-debatten visade var att den genom att spegla så många branscher visade på ett strukturproblem som kan ha sin grund i dålig arbetsmiljö. Ett stort problem som många chefer kan ha missat eftersom det förekommer en tysthetskultur kring dessa frågor.”

Arbetsrättsexpert och advokat Pia Attoff talar på Chefs seminarium Efter #Metoo

Pia Attoff är grundare av Advokatfirman Attoff Law och advokat sedan 2003. Hon har lång erfarenhet som arbetsrättsexpert och företräder internationella och inhemska bolag i domstol och är rådgivare i arbetsrättsliga ärenden. Pia Attoff är en av talarna på Chefs metoo-seminarium den 22 mars.

Vad kan man som chef dra för lärdom av metoo?

”Att man ska vara lyhörd och se att det förekommer. Och kanske framför allt att man inte ser förekomsten av problemet om man inte tittar och lyssnar ordentligt. Sexuella trakasserier och olämpligt beteende är ingenting som sker öppet. Olika medarbetare kan ha olika normuppfattning. Som chef är det viktigt att jobba förebyggande med normer och värderingar för att diskutera jargong, regler och gränser. Detta för att på ett tidigt stadium förebygga trakasserier.”

Vad har arbetsgivaren respektive chefen för ansvar?

”Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga trakasserier och främja god arbetsmiljö. De ska utreda om det finns en anmälan eller misstanke om sexuella trakasserier. Enligt AFS 2015:4 ska en utredning vara opartisk. Det kan därför vara lämpligt att anlita någon extern part såsom exempelvis företagshälsovården, en advokatbyrå eller annan extern konsult.”

Läs också: Chefens 5 vanligaste metoo-missar

”Sedan har du som chef också ett ansvar att förebygga risk för ohälsa och olämpligt beteende. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande med bolagets värderingar och normer. Utbildning av medarbetarna är jätteviktigt och också ett lagkrav.”

”För att motverka en tysthetskultur och möjlighet att arbetsgivaren ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag och förhindra sexuella trakasserier föreslår jag att man ser över sin whistleblowingfunktion så de anställda kan anmäla sådana ärenden.”

Advokatens fem råd:

 1. Ta ditt ansvar som chef. Våga inse att det förekommer olämpligt beteende på alla arbetsplatser som innebär risk för sexuella trakasserier. Ta tag i problemet med tysthetskultur.
 2. Jobba med Bolagets värderingar internt och utbilda era medarbetare i vad lagen uppställer för krav på arbetsgivare i dessa frågor. Ta fram rutiner och riktlinjer. Skriv gärna in värderingar och uppförandekod i skriftlig policy eller direkt i anställningsavtalet. Det är alltid bra att kunna peka på det skrivna ordet om något går fel. Extra viktigt för dig som är chef i ett internationellt bolag: se till att de utländska cheferna får relevant utbildning för att kunna följa de svenska reglerna.
 3. Arbetsmiljö är ett arbete som ska följas upp systematiskt och regelbundet. Se till att ha rutiner på plats. Gör checklistor och kartlägg riskerna och hur de ska hanteras. Informera och utbilda era medarbetare så de känner till hur man undviker psykisk ohälsa och trakasserier samt vad man gör om det blir en anmälan.
 4. HR bör sitta i ledningsgruppen, då personalkostnaderna är en stor del av bolagets kostnader. Metoo-ärenden och arbetsmiljöproblem riskerar att drabba bolaget ekonomiskt genom ökad personalomsättning och risk för bland annat skadestånd.
 5. När larmet går: tillsätt inte någon intern utredning utan en opartisk utredning. Polisanmäl om det är nödvändigt. Och börja genast jobba för att det inte ska hända igen! Glöm inte följa upp.

Chef Seminarium: Möt advokat Pia Attoff på Chefs halvdagsseminarium 22 mars i Stockholm.

Text: Sara Marczak

nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden

herskare
Konflikthantering

5 sätt att bemöta härskartekniker

Utsätts du för härskartekniker på jobbet? Eller ägnar du dig omedvetet åt dem som chef? I en bok får du tips för ett sundare arbetsklimat.
Helen Remnås, affärsutvecklingschef på Experis. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Experis

Sprida värderingar – chefens nya viktiga roll

Trenden är tydlig: chefer som vågar ta med sina värderingar in i ledarskapet har bäst möjlighet att förändra.  "Ledare behöver våga prata öppet om problem. Ta ställning", säger Helen Remnås på Experis.
metoo
Arbetsmiljö

Chefens 5 vanligaste metoo-missar

Osäkerheten kring metoo-frågan är stor hos svenska chefer. Så stor att en del av jämställdhetsexperten Johanna Lundins kunder hellre vill träffas ”på stan” än på arbetsplatsen. ”De skäms för sin osäkerhet att hantera situationer som uppkommit på grund av metoo.”
metooo
Beslutsfattande

7 punkter: Så blir ditt chefsår 2018

Alla år är fullspäckade för chefen – men vissa år bjuder på fler möjligheter till förändring än andra. 2018 är ett sådant. För det talar snabba rörelser på både arbetsmarknaden och inom den tekniska utvecklingen, samt omvälvande lagstiftning – med ett oförutsägbart riksdagsval som körsbäret på toppen.
cissi-10
Krönikor

Cissi Elwin: Så enkelt frodas sexismen

”Det handlar inte om enskilda rötägg. Sexism finns i alla branscher och är ett problem som genomsyrar HELA vårt samhälle”, skriver Cissi Elwin i sin krönika.
sheryl-2
Arbetsmiljö

5 steg för att hantera sextrakasserier

Hon är en av världens mest hyllade chefer. Nu ryter Sheryl Sandberg, operativ chef på Facebook, ifrån i ett inlägg och har stolpat upp ett program för arbetsgivare vid sextrakasserier på jobbet.

adminbanta_webb
Annonssamarbete Chef + Aditro

Admin-banta din chefsvardag

Det finns smartare sätt att hantera ”tråkjobbet”. Så här kan chefen minska sin stress och samtidigt få nöjdare medarbetare.

radda1
Arbetsmiljö

Forskare: Rädsla krossar verksamheten

Företag med problem med sexuella trakasserier gräver sin egen grav. Rädda och otrygga medarbetare kan inte vara kreativa och vill inte längre bidra till organisationens framgång.
nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden