Chefens 5 vanligaste metoo-missar

Osäkerheten kring metoo-frågan är stor hos svenska chefer. Så stor att en del av jämställdhetsexperten Johanna Lundins kunder hellre vill träffas ”på stan” än på arbetsplatsen.
”De skäms för sin osäkerhet att hantera situationer som uppkommit på grund av metoo.”

Arbetsmiljö
Publicerad

Johanna Lundin har över tio års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhetsarbete. För tio år sedan grundade hon Equalate, som bland annat har tagit fram en process för mångfaldsdiplomering av organisationer och företag.

Hur har din arbetsvardag förändrats efter metoo?

”Tidigare jobbade vi mest med offentlig sektor och den stora skillnaden nu är att allt fler privata företag hör av sig och vill ha hjälp. Det är på tiden och det kommer att göra skillnad!”

Kan du ge något exempel på vad de här cheferna vill ha hjälp med?

”Många vill ha hjälp med att komma igång med det här arbetet över huvud taget. Okunskapen är enorm, så ingen ska behöva känna sig dum för att man är osäker eller okunnig kring detta. Väldigt få företag jobbar bra med de här frågorna trots lagkrav, men de blir fler och fler. Huvudsaken är att man kommer igång, det krävs faktiskt enligt lag.”

Johanna Lundin är vd och grundare på Equalate och flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert. Hon har över tio års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhetsintegrering och likabehandlingsuppdrag. Dessutom har hon utvecklat en mångfaldsdiplomering.

Hur kommer man igång?

”Man måste bryta tystnadskulturen och sätta igång arbetet. Diskrimineringslagen är tydlig och vi behöver skapa tydliga ramverk för att arbeta förebyggande mot trakasserier i alla former. Även om man inte känner till några specifika fall så måste man ha det som en stående punkt på agendan och prata om det med alla medarbetare. Det finns ett enormt behov av att prata om de här sakerna och det märks inte minst på mina utbildningar ute hos företag. Både män och kvinnor träder fram och berättar personligt hur de uppfattar olika situationer vilket skapar fantastiska förutsättningar för att fortsätta prata om jargong och arbetsmiljö.”

Chefernas 5 vanligaste jämställdhetsmissar

Jämställdhetsexperten Johanna Lundin på Equalate har märkt flera vanliga misstag chefer gör i arbetet mot kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.

  1. De tänker att ”här finns inga problem för jag har inte hört nåt”. Börja istället prata och bryt tystnadskulturen så bygger du en trygg arbetsmiljö där medarbetarna vågar prata.
  2. De är otydliga och tar inte ställning. Våga stå för att ni är en modern arbetsplats som inte accepterar sexuella trakasserier. Markera tydligt – och direkt – om du hör något olämpligt.
  3. De sätter igång särskilda projekt (exempelvis talent management) där kvinnor premieras. Detta är kortsiktiga lösningar som inte alls löser det strukturella problemet. Kvinnorna ska inte behöva ingå i speciella grupper bara för att det är fel på organisationsstrukturen.
  4. Många tror att representation är tillräckligt, de räknar huvuden och tycker att det ser bra ut om det är lika många män som kvinnor på arbetsplatsen. Jämställdhet är mer än kvantitet, det handlar också om kvalitet.
  5. De missar maktanalysen. Det vill säga de kartlägger inte vilket inflytande och vilken makt, tillgång till bonus etcetera, som medarbetarna har kopplat till kön. Viktig hemläxa att göra.

Text: Sara Marczak

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden