8 skäl: Därför säger de bästa medarbetarna upp sig

Högpresterande idésprutor är svåra att ersätta. Ändå är det lätt att tappa duktiga medarbetare om du inte är uppmärksam. 

Konflikthantering
Publicerad

På alla arbetsplatser finns det högpresterande medarbetare som bär upp sitt arbetslag. De är ofta mångåriga, självständiga medarbetare som levererar ett bra resultat utan någon större inblandning av dig. Men dessa personer är också lätta att ta för givet och plötsligt säger de upp sig – trots att det hade kunnat gå att undvika.

Forbes har listat några skäl till varför dessa medarbetare väljer att sluta och vad du kan göra för att motverka det.

1) Får inget gehör

Att jobba i motvind tar på krafterna. Om medarbetaren inte får gehör för sina idéer är risken stor att den en dag känner att det får vara nog. Här är respons viktigt. Alla idéer ska inte förverkligas, men om chefen och företaget slentrianmässigt avfärdar initiativ kommer det döda motivationen.

2) Du tar personen för givet

Ett vanligt misstag är att ta högpresterande medarbetare för givet. De levererar alltid och du kanske glömmer att uppmärksamma deras insatser. Glöm inte att den mest seniora medarbetaren också behöver känna att den är uppskattad.

3) Bristfälligt ledarskap

Ett av de viktigaste skälen för att trivas på jobbet är ett bra ledarskap, det visar flera undersökningar. Men om cheferna är inte är insatta i medarbetarnas arbetsvardag är risken stor för att förtroendet skadas. Det är helt enkelt svårare att känna sig lojal med ledare som inte har förståelse för ens utmaningar jobbet.

4) Stämningen på jobbet är giftig

Vi värderar våra kolleger högt, ofta högre än storleken på lönekuvertet. Men om kulturen på företaget är giftig och destruktiv är det troligt att du snart ser en stor personalomsättning.

5) Arbetsbelastningen är orimlig

Om medarbetarna inte får tid att göra klart sina arbetsuppgifter, i synnerhet de roliga, kommer arbetsmoralen sänkas. Att inte ha kontroll över sin arbetssituation skapar stress som i förlängningen kan leda till sjukfrånvaro eller att personen lämnar.

6) De känner sig underbetalda

Att gå till jobbet och känna sig underbetald är en hemsk känsla. Fundera hur era löner ligger i jämförelse med resten av branschen? Ligger ni långt efter kan det leda till personavhopp.

7) De känner sig begränsade i karriären

En bra chef vill att medarbetarna ska växa och göra karriär. Genom att hålla tillbaka personer får du otillfredsställda medarbetare. Om det finns möjlighet att göra karriär inom företaget eller organisationen bör du göra det tydligt och praktisera det i verkligheten.

8) De får inte nya arbetsuppgifter och utmaningar

Om du utför exakt samma arbetsuppgifter år ut och år in kan det kännas som du befinner dig i ett hamsterhjul. För att hålla högpresterande medarbetare motiverade bör de utmanas regelbundet för att känna att de växer med ansvar.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden