5 tips: Få dina deadlines att jobba för dig

Att vi blir stressade av deadlines beror på flera olika faktorer. De kan vara utom vår egen kontroll, vi kanske är dåliga på att uppskatta hur mycket tid ett projekt ska ta – eller så sätter vi för få, men alltför slutgiltiga deadlines.

Personlig effektivitet
Publicerad

Här är fem tips från Fast Company på hur du kan få dina deadlines att jobba för dig – istället för tvärtom:

1. Sätt flera deadlines. Delmål har vi alla hört till leda – men forskning visar faktiskt att grupper som fått flera deadlines på ett projekt upplevde dem som mer realistiska att nå, missade färre delmål och gjorde färre fel.

2. Hitta rätt stressnivå. Stress behöver som bekant inte alltid vara kontraproduktivt utan kan också fungera motiverande. Men det gäller att hitta rätt nivå för rätt typ av uppgift: Enkla uppgifter klarar man till exempel ofta med en högre stressnivå, medan mer komplexa jobb kräver lugn och ro. Det kan verka självklart, men glöms ändå ofta bort.

3. Utmana dig själv. Om du har svårt att nå dina deadlines på grund av bristande motivation – testa att snäva in tidsrymden som du har på dig att slutföra uppgiften. Förutsatt att du själv har möjlighet att påverka din arbetstakt, såklart.

4. Dela dina framgångar. Det brukar heta att man ska fira – men varje avklarat delmål kanske inte kräver en tårta. Bekräftelse är dock alltid trevligt. Om du inte rapporterar direkt till en fysisk person, kanske du kan be någon kollega vara bollplank – någon att underrätta om uppnådda mål och diskutera vägar framåt med, helt enkelt.

5. Belöna dig med emojis. Det är ingen slump att effektivitets-appar som Trello använder klistermärken i glada färger i form av checkmarks att sätta fast på avklarade uppgifter. Att belöna sig själv på ett spelliknande sätt är en väg för att bekämpa uttråkning, när det handlar om arbetsuppgifter man helt enkelt inte känner så stor lust inför.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden