5 raka svar: Så bemöter du med­arbetarnas lönekrav

I lönetider kan du bombarderas med frågor från medarbetarna. Här är 5 vanliga scenarier – och hur du ska agera som chef.

Sätta lön
Publicerad

Fråga 1) Medarbetaren säger:

”Jag som är så lojal och samarbetsvillig är värd betydligt mer.”

Så här kan du svara:

”Det är fantastiskt bra, men lojalitet och samarbete efter bästa förmåga är samtidigt en grundförutsättning för alla anställningsrelationer. Jag vill i stället föra diskussionen till lönekriterierna. I relation till dem, vad har du gjort över förväntan?”

Fråga 2) Medarbetaren säger:

”Karin som har en liknande roll och samma erfarenhet tjänar 1 000 kronor mer än jag.”

Så här kan du svara:

”Pass. Jag vill inte gå i svaromål kring vad andra medarbetare tjänar. Nu pratar vi om din lön, och vad du har åstadkommit under året.”

Fråga 3) Medarbetaren säger:

”Min partner har mist jobbet. Om jag inte får högre lön måste vi sälja huset.”

Så här kan du svara:

”Jag beklagar och känner sympati. Men vi kan bara sätta lön utifrån det löneavtal och de lönekriterier som gäller. Och lönesättning bygger primärt på arbetsinsats, inte på individuella behov.”

Fråga 4) Medarbetaren säger:

”Jag har erbjudits ett annat jobb med högre lön. Kan ni inte tillmötesgå mina lönekrav, ser jag ingen annan möjlighet än att säga upp mig.”

Så här kan du svara:

”Jag kan inte höja din lön enbart av det skälet, utan måste förhålla mig till vår egen lönestruktur. Ger jag efter för den här typen av utpressning riskerar jag en löneglidning som till slut blir okontrollerbar. Jag ser gärna att du stannar, men väljer du att sluta är det ditt val.”

Fråga 5) Medarbetaren säger:

”Jag har lusläst statistiken, och konstaterar att jag ligger i lägre delen av spannet för min roll.”

Så här kan du svara:

”Då vill jag själv granska statistiken, se vad den är baserad på och om det finns någon logik i detta. Det kan vara så enkelt som att de andra gör ett bättre jobb. Om inte, bör vi gemensamt inleda ett arbete för att på sikt få upp din lön.”

Källa: Georg Frick, arbetsrättsspecialist och författare till böcker som Lönesamtal – handbok för chefer.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden