Många mellanchefer tycker att HR-avdelningarna får för stora resurser i förhållande till värdet de skapar. Det visar en dansk undersökning.
Annons:

Drygt sju av tio mellanchefer tycker att ekonomiavdelningen har rätt storlek i förhållande till vilket värde den skapar för företaget. Med HR är man däremot mer missnöjda. Bara var fjärde håller med om att HR-avdelningen är korrekt dimensionerad.

Det visar en dansk undersökning från Center for Ledelse, där man låtit chefer, mellanchefer och projektledare inom avdelningar som sälj och drift värdera olika avdelningars storlek i förhållande till det värde de skapar. Man tyckte alltså att HR gav lägst utdelning i förhållande till de resurser de tilldelas.

Vissa chefer var mer positiva till HR-avdelningen. Fyra av tio högre chefer tyckte att de i hög grad får hjälp av HR för att bli mer framgångsrika i sitt ledarskap. Det samma gällde bara 11 procent av linjecheferna.

Undersökningen svarar inte på varför misstron mot HR är så stor. Men Karsten Bonde, verksamhetsrådgivare på Center for Ledelse, tror att det beror på att ledningsgrupper generellt sett är dåliga på att synliggöra värdet av HR-avdelningens arbete.

»Om HR sätter igång stora kompetensutvecklingsprojekt samtidigt som produktionen drabbas av en stor nedgång, är det inte konstigt att HR-avdelningen blir impopulär bland linjecheferna, samtidigt som avdelningen vinner popularitet hos högsta ledningen eftersom man säkrar framtida kompetensbehov«, säger Karsten Bonde till danska sajten business.dk.

0 Kommentarer

Kommentera

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>