Chef som sitter i hallkorridor

Larmsiffrorna: Varannan chef känner obehag inför att gå till jobbet

Allt fler chefer känner obehag inför att ”gå till jobbet”. Värst är det inom offentliga sektorn, enligt Jobbhälsobarometern 2020. Det är en markant försämring i år. Cheferna trivs varken med jobb eller arbetsuppgifter.

Chefer upplever allt oftare psykiskt obehag inför att gå till jobbet. Andelen som upplever detta flera gånger i veckan eller några gånger per månad har ökat med över tio procentenheter. Från 20 procent för män respektive 25 procent för kvinnor förra året till 30 respektive 34 procent.

”Det är en väldigt kraftig ökning, med nästan hälften, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex. ”Nu gjordes fältstudien från slutet av april till början av juli, så visst är coronapandemin en förklaringsmodell, men jag tror inte att det är allt”.

Mellan 2015 och 2017 var det främst medarbetarna som kände obehag inför att gå till jobbet, men där och då blev chefens jobb betydligt mer komplext av någon anledning och sedan dess har chefens psykiska obehag inför arbetet gått om medarbetarnas och fortsatt öka år för att peaka i år. Allra värst är det inom offentliga sektorn. Där uppger 72 procent av cheferna att de någon gång upplevt obehag inför att gå till jobbet. Att jämföra med 48 procent av cheferna i privata näringslivet. Men sammantaget innebär det att minst hälften av cheferna upplever att det någon gång är obehagligt att gå till jobbet.

När det kommer till nöjdhet är det endast en femtedel av cheferna i offentlig sektor som är nöjda med sitt arbete generellt sett. Motsvarande siffra i privata sektorn är knappt en tiondel.

De offentliga cheferna trivs också sämre med sina kollegor jämfört med såväl sina egna medarbetare som chefskollegor i privata sektorn. De upplever inte heller att deras arbete är meningsfullt. Till och med de egna medarbetarna tycker att jobbet är mer meningsfullt.

En av orsakerna kan vara svårigheter med att hantera stressen. Medan 52 procent av cheferna i det privata näringslivet tycker att de har jobbstressen under kontroll är det endast 38 procent av de statligt anställda cheferna och 33 procent i kommuner och regioner som tycker att det är hanterbart.

Ullustraton med stressad chef framför ett skrivbord på våren, samma chef som är lugnare på hösten.

Läs också: Chefer mer stressade nu än före pandemin: "Tickande ohälsa"

Inom offentlig sektor upplever cheferna också att de inte respekteras i samma utsträckning som chefskollegorna i privata sektorn upplever. Det gäller framför allt de yngre cheferna. Chefernas egna medarbetare känner sig mer respekterade än vad de offentliga cheferna gör.

Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex, som genomför undersökningen för trettonde året i rad, menar att uppgifterna om det ökade obehaget bland cheferna är extra oroande då det är chefernas uppgift att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet.

Han ser också att en försämring för chefer överlag.

”Undersökningen täcker ju allt från allmän nöjdhet till fysisk miljö, möjlighet att påverka, legitimitet med mera. Jag upplever att hur man ser på sitt arbeta har försämrats på många områden. Och försämringen är markant för chefer.

En konsekvens är att cheferna vill sluta sitt jobb. Endast 32 procent av cheferna inom kommun och region och 45 procent av de statsanställda cheferna kan tänka sig att vara kvar om två år. Jämfört med 55 procent av chefer i privat sektor.

Jobbhälsoindex har genomförts årligen sedan 2007. I år har 9 500 personer i ett representativt urval av de som jobbar minst halvtid i åldersgruppen 20-65 år besvarat frågorna om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet med mera.

Kvinna som har händerna vid tinningarna

Läs också: Forskning: Övermäktiga krav får chefer att sluta

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

fragortillmedarbetare
Arbetsmiljö

Tre frågor du borde ställa till dina medarbetare just nu

Under covid 19-krisen är det lätt att missa viktiga aspekter av ledarskapet. Här är tre frågor du borde ställa till dina medarbetare som chef.
Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Klocka och arbetsplats med sex timmars arbetsdag
Arbetsmiljö

Varannan: Vi klarar åtta timmars arbete på sex timmar

55 procent av de svarande vill införa sex timmars arbetsdag, visar en Sifo-undersökning. Dessutom menar varannan att de skulle få lika mycket gjort på sex timmar som på åtta.