Jämställdhet i arbetslivet – vad är problemet?

Endast 17 procent.

Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och gästprofessor vid Linköpings universitet, har forskat om köns- och maktstrukturer i organisationer i nästan 30 år. När hon får höra hur många av de svarande i Chefs undersökning som hävdar att deras företag har en intern strategi för hur fler kvinnor ska uppnå ledande positioner, drar hon efter andan.

”Att bara 17 procent har en strategi om detta säger väldigt mycket om engage­manget hos svenska företag. När vi genomförde en statlig utredning 2003 sa hälften av de tillfrågade att de hade en idé om hur de skulle arbeta med de här frågorna. Det tyckte vi ändå var lågt då”, säger hon.

Statistik och siffror är kanske inte alltid särskilt roliga att läsa, men ibland måste man våga vara tråkig. För faktum är att det ser illa ut när mångfaldsarbetet på svenska arbetsplatser granskas.

Några exempel:

43 procent av de 1 062 svarande cheferna i Chefs undersökning hävdar att företagen eller organisationerna de arbetar vid har noll eller en kvinna i ledningsgruppen. Genomsnittet är 2,2 kvinnor per ledningsgrupp, som i snitt består av 6,6 personer.

3 procent av svenska börsnoterade bolag har kvinnliga vd:ar, enligt stiftelsen Allbrights granskning.

Samma granskning visar att 19 av 254 börsnoterade bolag har jämn könsfördelning i ledningsgruppen (minst 60/40 procent).

Utanför Sveriges gränser är siffrorna ännu lägre. Enligt McKinseys årliga rapport Women matter, baserad på undersökningar av okring 350 europeiska storföretag, har 92 procent av företagen mindre än en fjärdedel kvinnor i seniora chefsroller.

Siffrorna är motsägelsefulla i en tid då alla diskuterar den stora ödesfrågan: Hur företag ska lyckas rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. ”Talent management”, talanghantering, har blivit ledarskapsbranschens mesta modeord. Att exkludera hälften av talangpoolen är knappast en långsiktig lösning.

Så vad är problemet?

”Problemet är bristen på probleminsikt. Antingen har man inte sett eller förstått problemet, eller tror man att problemet är löst – eller åtminstone att jämställdheten går åt rätt håll. En del tycker att det syns fler kvinnor i affärstidningarna och vaggas in i att tro att det har hänt mer i realiteten än vad det faktiskt har gjort”, säger professor Anna Wahl och fortsätter:

”Efter 30 års forskning vet vi precis varför det ser ut som det gör. Vi vet att mansdominansen påverkar vilka normer och värderingar som avgör synen på makt och lönsamhet i organisationer. Därför gäller det att kritiskt våga titta på den egna kulturen: Hur kan vi jobba annorlunda? Vad skulle vi kunna omvärdera? Det är den viktigaste frågan av alla.”

Sofia Falk håller med. Som grundare till företaget Wiminvest har hon agerat rådgivare åt regeringen och hjälpt en mängd stora företag att få fler kvinnor att nå operativa positioner. Enligt Sofia Falk handlar problemet i första hand inte om olika förutsättningar – i Sverige är utbildningsnivån för män och kvinnor ganska lika – utan om trögrörliga attityder, värderingar och beteenden. Både hos kvinnorna själva, bland de närmaste cheferna och på organisationsnivå.

Ett stort hinder för förändring är att så få lyssnar på vad kvinnorna i organisationerna själva har att säga.

”Det vanligaste felet är att de som fattar besluten sällan möter målgruppen själva. De kan säga att de har strategier och jämställdhetsplaner, men att kvinnor ändå lämnar företaget. ‘Har ni frågat dem varför?’, undrar jag då. Svaret är nästan alltid nej”, säger Sofia Falk.

Mycket av den offentliga jäm­ställdhets­debatten har kommit att handla om för­delningen mellan män och kvinnor i bolagsstyrelser, om kvotering och andra åtgärder.

Chefs undersökning har i stället valt att fokusera på ledningsgruppens sammansättning, det vill säga vilka som står för det operativa, dagliga ledarskapet. Detta är en fråga som vd faktiskt kan påverka, till skillnad från sammansättningen i bolagsstyrelserna.

De flesta forskare är dessutom överens om att vd:s engagemang i mångfaldsarbetet är en nyckelfaktor för att nå framgång.

”Debatten fastnar ofta i teori, när vi egentligen bara borde prata praktiska lösningar. Man måste lägga fokus på vad som faktiskt kan göras, och det är verkligen en vd-fråga”, säger Sofia Falk.

Anna Wahl menar att högsta chefens engagemang främst har ett symbolvärde.

”Vad vd säger påverkar alla andra chefer längre ner. Men samtidigt gäller det att högsta chefen inte bara använder sin symbolmakt i trevliga sammanhang. Säger man att jämställdhet är viktigt behöver man också en idé om hur det ska genomföras.”

 

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

asdasda
 

Chocksiffror: Sveriges chefer mår uselt – här är orsakerna

Sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb, enligt Chefs undersökning. Ohanterlig stress och sömnstörningar är de främsta orsakerna.
Lars-Olof Moberg, Länsförsäkringar
Annonssamarbete Chef + &frankly

"Så hjälper vi varandra att växa"

Lars-Olof Moberg vände en negativ spiral. Mindre stress, mer engagemang hos medarbetarna – och 30 procents högre lönsamhet.
”Verktyget vi använder hjälpte oss att sätta igång en dialog och skapa förändring.”

chef_team_tidskriftspriset2017-2-2
Jobba på Chef

Chef söker en säljare till vår contentstudio                        

Chefs innehållstudio har vuxit kraftigt det senaste året och nu vill vi ta nästa steg med en dedikerad säljare. Vi söker dig som är engagerad, kreativ och affärsorienterad.
contentartikel-2-chefboken
Chefboken

Måste-böckerna som ger chefen framtidskoll

Förstå vad som händer – före de flesta andra. Chefbokens redaktör Björn Hedensjö väljer ut böckerna som ger dig ett kunskapsmässigt försprång.
startsida1
 

Hylla en kvinnlig ledare som betytt mycket för dig

Tacka eller berätta om en kvinnlig chef, mentor eller kollega som har haft betydelse i din karriär: #honlyftemig
topp100-2018
 

Chef.se en av de bästa sajterna i Sverige – för femte året i rad

Chef.se hamnar återigen på listan över Sveriges fem bästa tidskriftssajter, när IDG presenterar prestigefyllda Topp 100-listan.
Christina Forsberg, CSN. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + CSN

Christina Forsberg: CSN möjliggör drömmar

Studiestödet måste säkras – för nya generationer, längre arbetsliv och ständigt lärande. CSN:s generaldirektör Christina Forsberg berättar om hur hon leder arbetet med att möjliggöra livsdrömmar.

psykopat
 

Vad gör man med en psykopat?

Bakom den sympatiska fasaden lurar en människa med psykopatisk personlighet.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden