Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Unga vill att arbetsgivare jobbar för hållbarhet

69 procent av ungdomar och unga vuxna i Sverige tycker att det är mycket eller ganska viktigt att arbeta hos en arbetsgivare som engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Allra viktigast är det för tjejerna, visar en ny undersökning.

Hållbarhet
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En demonstration med många ungdomar. En person håller upp en skylt med texten" Det finns ingen planet B" på engelska..

Hela 76 procent av tjejerna tycker att det är ganska eller mycket viktigt att arbetsgivaren engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Det visar undersökningen, som Ungdomsbarometern har gjort åt elteknikföretaget Holtab. Är man mycket intresserad av hållbarhetsfrågor så är det ännu viktigare att arbeta för en arbetsgivare med samma värderingar.

Nio av tio ungdomar tycker att det är mycket eller ganska viktigt att Sverige blir ett mer hållbart samhälle och två av tre tycker att de själva har mycket eller ganska goda möjligheter att påverka den utvecklingen. Det är dock företag, näst efter politiker, som hamnar högst upp på listan när det gäller vilka som har både störst ansvar och möjligheter för att göra Sverige till ett mer klimat- och miljömässigt hållbart land. Det anser mellan 70 och 80 procent av ungdomarna. En majoritet vill också se hårdare straff för både företag och privatpersoner som begår miljöbrott.

Hur ska man som arbetsgivare tänka för att attrahera och behålla den här målgruppen? Den frågan ställde Chef till Patrik Persson, vd på Holtab som beställt undersökningen.

”Jag tror att det är viktigt att få företaget att vara attraktivt på alla plan. Inte enbart gällande lön och förmåner, utan även hur man arbetar med både hållbarhet och csr-frågor. Vi har till exempel en solcellsanläggning till företaget och använder el- och hybridbilar. Vi har också länge jobbat aktivt både med att stötta vårt närsamhälle men också i ett projekt där vi har arbetat med utvecklingen i en by i Nepal, till exempel med att bygga hus, elektrifiera byn och bygga ett litet vattenkraftverk”.

”Vi brukar ha en del studenter på besök här och de blir ofta intresserade av vårt arbete med hållbarhet och csr. Särskilt tjejerna, vilket ligger i linje med undersökningens resultat”, säger Patrik Persson.

Ungdomsbarometerns undersökning

503 personer mellan 15 och 24 år svarade på undersökningen.

  • 91 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt att Sverige blir ett mer hållbart samhälle.
  • 4 procent svarade att deras föräldrars generation gjort tillräckligt för att göra Sverige till ett mer hållbart land.
  • 67 procent svarar att föräldragenerationen har gjort för lite eller ingenting alls.
  • 67 procent ser mycket eller ganska goda möjligheter att själva påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.
  • 80 procent anser att politikerna hör till de som har störst ansvar för att se till att Sverige blir ett mer miljö- och klimatmässigt hållbart land. 73 procent anser att företagen har det ansvaret.
  • 73 procent anser att politikerna hör till de som har störst möjligheter att göra Sverige till ett mer miljö- och klimatmässigt hållbart land. 70 procent anser att företagen har störst möjligheter.
  • 69 procent av ungdomarna tycker det är mycket eller ganska viktigt att jobba för en arbetsgivare som är engagerad i hållbarhetsfrågor.
  • 79 procent vill se skärpta straff för företag och privatpersoner som begår miljöbrott.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden