Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Tjänsteresor med tåg fortsätter öka

Affärsresorna med tåg fortsätter att öka. Det visar nya siffror som gäller perioden juli-oktober i år. ”Den absolut främsta anledningen är att medvetenheten kring miljön och intresset för den här typen av frågor har ökat,” säger Ida Thermaenius, chef för företagskunder hos SJ, till nyhetsbyrån TT.

Hållbarhet
Publicerad

Kanske börjar den gamla uppfattningen om att det inte går att ta tåget till jobbmötet för att man riskerar att inte komma i tid ändras?

I Chefs undersökning om tjänsteresor som gjordes för ungefär ett år sedan framgick att restid och punktlighet styr när chefer väljer färdsätt på sina jobbresor. Klimatpåverkan var mindre viktigt.

Men nu ökar alltså antalet tjänsteresor med tåg. Redan under första halvåret i år gick de upp 9 procent hos SJ, som är största aktör på marknaden. För juli-oktober är siffran 16 procent.

SJ mäter inte om det är chefer eller medarbetare som reser, men ökningen är jämnt spridd sett till olika branscher, enligt Ida Thermaenius. Hon säger också att det är många företag som ber SJ om hjälp med klimatkalkyler som visar hållbarhetseffekter till följd av deras ökade tågresande – ett tecken på att medvetenheten om klimatpåverkan ökat.

”Miljöaspekten är helt klart det tyngsta argumentet för tåget, och den har fått ännu mer tyngd med den miljödebatten som förs i samhället. Många av våra affärsresenärer och företagskunder nyttjar också tiden ombord till att jobba,” säger Ida Thermaenius.

”Vi har haft en tydlig uppgång av resandet de senaste fem-sex åren. Hållbarhet är den viktigaste anledningen sedan sex månader tillbaka,” sa SJ:s vd Crister Fritzon på Chefdagens scen förra veckan.

Knappt en tredjedel av tågresorna hos SJ utgörs av affärsresor. Populäraste sträcka under första halvåret i år var Stockholm-Malmö-Köpenhamn, följd av Stockholm-Göteborg. Nu planerar SJ också öka antalet tåg på sträckorna för att möta efterfrågan.

Och hur var det nu med punktligheten? Crister Fritzon på Chefdagen igen:

”Nio av tio tåg är i tid. Vi har haft en väldigt bra utveckling de senaste åren.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden