Hälften av svenskarna dricker mer på sommaren.

Sommar, sol – och sprit: Hälften misstänker problem med alkohol

Sommar och semester innebär ett ökat alkoholintag för en stor del av svenskarna. Samtidigt misstänker hälften att en kollega dricker för mycket. Experterna ger tips om hur du kan agera som chef.

Ett par öl till grillningen, en flaska rosé på picknicken, en whiskeypinne framför brasan i regnet – och plötsligt har vi druckit alkohol varje dag i veckan. Lagom till sommarsemestrarna presenterades en Sifo-undersökning utförd på uppdrag av organisationen IQ, där det framgår att 54 procent av svenskarna dricker alkohol oftare under semestern än andra tider på året. Ungefär lika många uppger dessutom att de dricker större mängder på semestern.

I Sverige dricker en övervägande del av befolkningen alkohol – 86 procent av kvinnorna och 87 procent av männen. Störst andel alkoholdrickare hittas i Danmark, där 97 procent av männen och 95 procent av kvinnorna brukar alkohol. Minst alkohol konsumeras i den muslimska världen – i Pakistan dricker exempelvis bara 0,8 procent av männen.

Anledningarna till att dricka är förstås individuella, men i IQ:s undersökning tror 88 procent av de svarande att många dricker för att varva ner under ledigheten. En av tre svarade också att de själva troligen kommer dricka fyra gånger i veckan eller fler under semestern. Professor Sven Andréasson vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet tror att vi dricker mer under sommaren just för att vi kan.

”Den främsta anledningen till ökat drickande under semestern är ledighet. Inga tider att passa, och mer socialt umgänge, där alkohol naturligt ingår”, säger Sven Andréasson. ”De kortsiktiga skadeverkningarna är berusningsrelaterade: Olyckor, gräl, relationsproblem, våld och barn som far illa. De långsiktiga effekterna handlar om ett förändrat dryckesmönster, där man kommer in i ett nytt och mer omfattande drickande, vilket på sikt ökar risken för en lång rad hälsoproblem. Bland dessa hälsoproblem finns risken att komma in i ett beroende av alkohol”.

10 tecken på missbruk.

Läs också: 10 tecken på missbruk

I en global studie från förra året, där data från 1300 internationella forskningsprojekt sammanförts, framkommer att alkoholen – föga överraskande – är dålig för oss på så gott som alla vis. Det är den sjunde vanligaste faktorn för att dö i förtid eller drabbas av sjukdom, och årligen dör 2,8 miljoner människor världen över till följd av alkohol. I Sverige har kurvan, efter ett kraftigt ökat drickande fram till mitten av 00-talet, nu vänt nedåt uppger Sven Andréasson.

”Konsumtionen har gradvis minskat, men ligger fortfarande något högre än 1995. De senaste tio åren har framför allt yngre människor dragit ner på sitt drickande. Trenden nu går mot minskande konsumtion, till stor del en funktion av ökat hälsomedvetande”.

I juni lade Systembolaget fram sin årliga alkoholrapport, där 1000 chefer och 2000 medarbetare från 18 olika branscher fått svara på frågor om alkohol i arbetslivet. Så många som hälften av deltagarna svarar att de någon gång anat att en kollega har alkoholproblem. Farhågan är vanligast inom industri, teknik och tillverkning, där 18 procent också har varit med om att en chef eller kollega varit full på jobbet.

chef-alkohol-undersokning

Läs också: Undersökning: Så dricker svenska chefer alkohol

Överläkare Sven Wåhlin är aktiv vid beroendemottagningen Riddargatan 1, och säger att man där märker en viss ökning av behandlingssökande ett par månader efter semestrarna, även om risken för att ta med semesterns generösa alkoholvanor in i vardagen generellt inte är så stor. Men det finns personliga faktorer som kan öka risken för att utveckla ett beroende, där chefer möjligen kan ligga sämre till. En Novus-undersökning som Chef tidigare gjort pekar dock mot att chefer använder alkohol som avslappning i mindre grad än andra.

”När det gäller riskfaktorer betyder genetik väldigt mycket. Intensiva ’mycketmänniskor’, äventyrsmänniskor och sensationssökare, har större risk. Och jag gissar att chefer ofta tillhör denna kategori. Stress kan vara en risk om man hanterar den med alkohol för att varva ned. Den lugnande effekten är dock kortvarig, eftersom alkohol aktiverar kroppens stressystem – vilket de flesta märkt genom en ytlig sömn efter en fest”, säger Sven Wåhlin.

Sven Wåhlin rekommenderar att man som semesterfirare bör planera sitt drickande på förhand så att det inte blir för mycket av bara farten, att man undviker att dricka alkohol varje dag och att alkoholhaltiga drycker inte används som törstsläckare i sommarsolen.

En medarbetare som kanske dricker för mycket?

De svenska cheferna är bra på att hantera ett misstänkt missbruk: 79 procent säger att de är trygga med hur de ska agera i en sådan situation, och nio av tio chefer har vidtagit åtgärder senaste gången de själva misstänkt att en medarbetare har alkoholproblem. Detta tycker experterna Sven Wåhlin och Sven Andréasson att du som chef bör göra om du tror att en medarbetare har svårt att kontrollera sitt drickande:

 • Ha en tydlig alkoholpolicy.
  Policyn, som bör finnas på plats sedan tidigare, kan tas upp på möten så att medarbetarna känner till den.
 • Berätta för personen att du är orolig.
  Var konkret och ge exempel på vad du grundar din oro i.
 • Fråga om det finns skäl för din oro.
  ”Oavsett svaret, som troligen blir nekande, så kan det bli en väckarklocka och ett incitament till förändring”, säger Sven Wåhlin.
  ”För många är denna typ av reaktioner från chefer eller arbetsledare helt avgörande för förändringar i alkoholvanorna”, instämmer Sven Andréasson.
 • Undvik att använda negativt laddade uttryck.
  Få vill känna igen sig i ord som ”alkoholism”, ”missbruk” och ”förnekelse”. Prata hellre om ”att dricka onödigt mycket”, ”dålig vana”, ”mer hälsosam livsstil” och så vidare.
 • Sätt en handlingsplan och följ upp.
  Det är troligt att personen på egen hand klarar att skära ner på alkoholen eller helt sluta dricka, tack vare omvärldens reaktioner. Kvarstår problemen kan du förmedla kontakt till företagshälsovården, primärvården eller beroendevården.

”För många som har alkoholproblem, väl medvetna om att de dricker för mycket, utgör stigmatiseringen av alkoholproblem ett avgörande hinder för att söka hjälp”, säger Sven Andréasson. ”Ett sätt att begränsa detta stigma är att erbjuda behandling i nya former. Dit hör internetbaserad behandling, behandling via vårdcentralen och via företagshälsovården. Senare års forskning visar att flertalet personer med alkoholberoende kan få adekvat behandling på detta sätt”.

”För den mindre gruppen med svårare alkoholproblem, som ofta komplicerats av psykisk samsjuklighet, kan dock specialiserad behandling krävas. För flertalet personer med alkoholberoende är detta tillstånd övergående. Problemperioden kan dock vara långvarig, ofta många år”.

alkoholaa

Läs också: Därför nobbar SVT alkohol på julbordet: ”Finns stor acceptans”

Vilket råd har du till de chefer som ofta hamnar i sammanhang där alkohol är en del av det relationsskapande arbetet, till exempel vid representation eller after work?

”Till att börja med: man ska inte överdriva de sociala påtryckningarna i dessa sammanhang. I det flesta fall spelar det ingen roll om man dricker alkohol eller alkoholfritt. Om någon är påstridig och tycker att du borde dricka är det i allmänhet ett tecken på att denna person själv har problem med sina alkoholvanor”.

”Oftast går det bra att dricka måttliga mängder. Det kan vara bra att man har en tydlig plan för kvällen: Hur många glas man avser att dricka, och att dricka dessa glas mycket långsamt, varvat med vatten, kaffe med mera”.

Så kan du hålla koll på alkoholen

Om du är osäker på om dina alkoholvanor ligger i riskzonen rekommenderar Sven Andréasson att du följer dessa punkter för att skapa en lägesbild:

 • Bestäm hur stor konsumtion du tycker är okej.
  Skriv ner din målsättning. ”Detta kan verka lite fyrkantigt, men ger ökad tyngd till beteendeförändring”.
 • Skriv upp varje dag hur många glas det har blivit.
  Efter en tid ser du om dina vanor stämmer överens med hur du skulle önska dricka.
 • Fundera över risksituationer.
  När går drickandet överstyr, och när är det svårt att hålla sig till det antal glas du bestämt på förhand?
 • Fundera på alternativen.
  Finns det annat du skulle kunna göra än att dricka? Finns det annat du kan dricka än alkohol?
marknadsbit-svarasamtal_oversikt
Seminarium 4 mars & 24 april

Så förebygger du konflikter på jobbet

Seminariet för dig som vill vända potentiella konflikter till konstruktiva konversationer. Ledarskapsexperten Anna Lundwall leder övningar, scenarion och rollspel.verktygen för att ta tag i de jobbiga samtalen du helst sluppit.

Relaterade artiklar

sjukpajobbet
Hälsa

Undersökning: Sex av tio går sjuka till jobbet

Vabruari hägrar och kurvan över fall av influensa pekar allt brantare uppåt. Sex av tio säger att de går tillbaka till jobbet innan de blivit helt friska.
Hemfrids vd Monica Lindstedt
Annonssamarbete Chef + Hemfrid

Ge dig själv mer vardagsflow 2020

Andan i halsen. Ständigt dåligt samvete. Många chefer har tappat livsbalansen. ”Har du råd, så köp en tjänst och ta hand om dig själv”, råder Hemfrids Monica Lindstedt.
cb-content-focus
Arbetsmiljö

Chefer som kan fokusera är framtidens vinnare

Känner du att livet innehåller för många distraktioner? Forskning visar tydligt att förmågan till fokuserad uppmärksamhet är en stor konkurrensfördel både på jobbet och i livet i stort. Samtidigt har vår förmåga att fokusera aldrig varit så utsatt för prövningar som nu. 
Person som återhämtar sig i utomhuspool
Hälsa

Högpresterare: Glöm inte att återhämta dig!

Gick du ut för hårt med ditt nyårslöfte? Chefer är högpresterare, det vet Mikael Mattsson, medicine doktor i fysiologi, som föreslår ett helhetstänk där träning och återhämtning samspelar.
fokus
Hälsa

Träna fokus – med din ”inre chef”

Chefens verklighet är så komplex att det är svårt att hålla i längden utan mindtraining och ökat fokus.
grata
Hälsa

Gråt ut på jobbet – och hitta lugnet

Trots allt snack om att glada medarbetare är produktiva är det inte fel med lite tårar på jobbet. Det är högst mänskligt och kan vara tecken på en hälsosam arbetsplats.

skandia_3
Annonssamarbete Chef + Skandia

Bli en magnet för de bästa medarbetarna

Konkurrensen är knivskarp. Företag som vill locka – och hålla kvar – de bästa medarbetarna behöver steppa upp. ”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.
Julbord med dryck
Hälsa

En av tio undviker julbordet – kollegorna dricker för mycket

Tre av fyra svenskar tycker inte att det är viktigt med alkohol på jobbets julbord, visar en ny undersökning. Samtidigt uppger över hälften att det finns en förväntan om att de ska dricka alkohol när det sker.