mote-konversation-2

Så tackar du nej till mötet

Möten äter upp all din tid – känns det igen? Här är ett schysst sätt att tacka nej till ovälkomna inbjudningar.

Det är Harvard Business Review som satt ihop en enkel modell för hur du bör hantera dina mötesinbjudningar.

Metoden kan också tillämpas på konferenser och event.

Börja med att ställa dig tre frågor – kan du inte svara ja på någon av dessa bör du troligen inte gå på mötet.

1 Är det ett värdefullt möte? Handlar det om något viktigt? Har det ett klart syfte och en klar agenda? Finns bakgrundsinformation?

2 Är det verkligen du som ska gå? Är frågan inom ditt ansvarsområde? Har du rätt expertis?

3 Är det en prioritet för dig just nu? Hur passar ämnet in bland andra frågor som pockar på din omedelbara uppmärksamhet?

Om du bestämt dig för att tacka nej, se om du kan använda dig av någon av följande strategier:

Avblås mötet. Om det faller på kriterium nummer ett ovan – oklart syfte och agenda – ta upp det med den sammankallande parten. Visst kan ditt inspel viftas bort – eller så får mötet en klarare agenda alternativt ställs in.

Rekommendera att någon annan deltar istället för du själv.

Erbjud dig att bidra på förhand. Bör bara tillämpas om du verkligen känner att det är ett viktigt möte och din enda anledning till att inte närvara är att det inte passar in i ditt schema.

Fråga om du kan delta under en del av mötet – den del som berör dina frågor.

Läs också: 

Spara pengar – ställ in tråkiga mötet

Därför ska du korta mötet till den magiska halvtimmen

Relaterade artiklar

boxar
Delegering

Vilken prokrastinerartyp är du?

Är du perfektionisten, bedragaren eller kanske den som har tur? Det finns många olika sätt att skjuta upp det viktiga arbetet. Här är fem olika typer av prokrastinerare.