happywork-2

Forskning: Ledarskap har dubbel påverkan på hälsan

Ditt ledarskap påverkar dina medarbetares hälsa och välbefinnande. Både ditt direkta agerande och din indirekta påverkan på arbetsplatsen har betydelse. Det visar en granskning av 33 nordiska forskningsartiklar.

Det finns ett tydligt samband mellan ledarskap och medarbetarnas hälsa. Och inte helt förvånande – det är det relationsorienterade och demokratiska ledarskapet som ger friska och glada medarbetare.

Dina medarbetare mår bra av att kunna ha dig som en förebild, att du ser och stöttar dem, är tillgänglig och kan motivera, inspirera och stimulera. Samtidigt som du ger utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och egna beslut.

Det goda ledarskapet är en balansgång, konstaterar forskaren Andreas Wallo.

 

”Å ena sidan finns kravet på tillgänglighet och närhet, andra sidan behovet av frihet och utrymme. Det kan verka paradoxalt. Det visar att chefen behöver vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap. Det finns inte en modell som passar överallt, i alla sammanhang,” säger Andreas Wallo i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Tillsammans med Daniel Lundqvist har han skrivit rapporten Ledarskap för hälsa och välbefinnande, beställd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Totalt har 33 nordiska forskningsartiklar har granskats. Studierna är gjorda mellan 2009 och 2019 och fokuserar på det positiva samband som kan finnas, det vill säga om och hur ledarskap kan påverka hälsa i rätt riktning.

Forskarna fann också att det inte bara är ditt omedelbara agerande som ledare som påverkar, utan minst lika viktigt är det indirekta ledarskapet.

Sundar Pichai, CEO på Google

Läs också: Googles checklista: 10 egenskaper en bra ledare har

Det handlar om att kunna skapa en bra och säker arbetsmiljö, ha en god företagskultur och ett gott socialt klimat och att möjliggöra och uppmuntra friskvårdsaktiviteter. Men även chefens påverkan på arbetets innehåll, arbetsuppgifternas utformning och möjligheten att utföra arbetet spelar in.

”Sen är det också så att medarbetarna påverkar chefens hälsa. Alla är varandras arbetsmiljö, oavsett vilken roll man har i organisationen,” säger Andreas Wallo.

Forskarna konstaterar i rapporten att det som lyfts fram som ett ledarskap som främjar hälsa stämmer överens med bilden av ett gott ledarskap i allmänhet. Transformativt liksom stödjande ledarskap anses även centrala för andra typer av utfall som till exempel produktivitet.

Det tycks alltså inte finnas något unikt drag eller någon unik stil som bara främjar hälsa och välbefinnande. Det innebär att ditt ledarskap kan ha positiv påverkan på hela företagets välmående, både sett till ekonomi och medarbetarnas hälsa.

chef-prenumerera-1800-2
Prenumerera på Chef

Gott ledarskap gör skillnad i osäkra tider

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd, handledning och hjälp med tuffa chefsfrågor. Beställ 6 nummer för endast 399 kr (värde 960 kr) nu!

Relaterade artiklar

oro, anpassningsstörning, psykologi
Hälsa

Lider du också av anpassningsstörning?

Efter en kris, som en pandemi, kan det komma en psykologisk reaktion i form av förstärkt oro, ångest och depression. Det händer så ofta att den fått ett eget namn – anpassningsstörning. Så här hjälper du dig själv och dina medarbetare att hantera den.
Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har tagit en Executive MBA på Stockholms universitet.
03:10
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Studier och chefsjobb samtidigt – då lyfter ledarskapet

Video: Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har nyss tagit en Executive MBA. Den tvååriga deltidsutbildningen har gjort stor skillnad tycker de: ”Är man nyfiken, då får man extremt mycket tillbaka.” ”Ta chansen!”
Man som springer och har en tankebubbla med en facebook-tumme i
Hälsa

Skryt ger träningspepp

Träna med en kompis och skryt om det i sociala medier. Så lyder receptet som motiverar dig till att hålla i din träning och förbättra din hälsa.
Person på väg från kbt-terapi
Hälsa

KBT kan boosta ditt immunsystem

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har dokumenterad effekt på mentala problem som utbrändhet, depression och orosproblematik – men inte bara det. Nu har man även sett att det boostar kroppens biologiska system.
Person med huvudet in en skärm som drar ut en elkontakt
Hälsa

Därför blir du så trött av videomöten

Känner du dig också helt slut efter en dag av videmöten på distans? Anledningen är att den dissonans som uppstår när våra hjärnor – men inte våra kroppar – är tillsammans orsakar motstridiga känslor som är utmattande att hantera.
Glad man bredvid en glad smiley och en stor hand som gör tummen upp
Arbetsmiljö

Oväntade corona-effekten: medarbetare mår bättre än tidigare

Trots coronaepidemins kraftigt negativa inverkan på svensk ekonomi trivs många medarbetare bättre på jobbet nu än före krisen. Det visar en ny rapport.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
utmattad1
Hälsa

5 tecken på utmattning – och vad du kan göra åt det

Långvarig stress och brist på återhämtning kan leda till utbrändhet eller utmattningssyndrom. Här är 5 tecken på att du ligger i riskzonen.