Forskning: Ledarskap har dubbel påverkan på hälsan

Ditt ledarskap påverkar dina medarbetares hälsa och välbefinnande. Både ditt direkta agerande och din indirekta påverkan på arbetsplatsen har betydelse. Det visar en granskning av 33 nordiska forskningsartiklar.

Hälsa
Publicerad

Det finns ett tydligt samband mellan ledarskap och medarbetarnas hälsa. Och inte helt förvånande – det är det relationsorienterade och demokratiska ledarskapet som ger friska och glada medarbetare.

Dina medarbetare mår bra av att kunna ha dig som en förebild, att du ser och stöttar dem, är tillgänglig och kan motivera, inspirera och stimulera. Samtidigt som du ger utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och egna beslut.

Det goda ledarskapet är en balansgång, konstaterar forskaren Andreas Wallo.

 

”Å ena sidan finns kravet på tillgänglighet och närhet, andra sidan behovet av frihet och utrymme. Det kan verka paradoxalt. Det visar att chefen behöver vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap. Det finns inte en modell som passar överallt, i alla sammanhang,” säger Andreas Wallo i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Tillsammans med Daniel Lundqvist har han skrivit rapporten Ledarskap för hälsa och välbefinnande, beställd av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Totalt har 33 nordiska forskningsartiklar har granskats. Studierna är gjorda mellan 2009 och 2019 och fokuserar på det positiva samband som kan finnas, det vill säga om och hur ledarskap kan påverka hälsa i rätt riktning.

Forskarna fann också att det inte bara är ditt omedelbara agerande som ledare som påverkar, utan minst lika viktigt är det indirekta ledarskapet.

Det handlar om att kunna skapa en bra och säker arbetsmiljö, ha en god företagskultur och ett gott socialt klimat och att möjliggöra och uppmuntra friskvårdsaktiviteter. Men även chefens påverkan på arbetets innehåll, arbetsuppgifternas utformning och möjligheten att utföra arbetet spelar in.

”Sen är det också så att medarbetarna påverkar chefens hälsa. Alla är varandras arbetsmiljö, oavsett vilken roll man har i organisationen,” säger Andreas Wallo.

Forskarna konstaterar i rapporten att det som lyfts fram som ett ledarskap som främjar hälsa stämmer överens med bilden av ett gott ledarskap i allmänhet. Transformativt liksom stödjande ledarskap anses även centrala för andra typer av utfall som till exempel produktivitet.

Det tycks alltså inte finnas något unikt drag eller någon unik stil som bara främjar hälsa och välbefinnande. Det innebär att ditt ledarskap kan ha positiv påverkan på hela företagets välmående, både sett till ekonomi och medarbetarnas hälsa.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden