Foto av ett smart kontor.

Så klimatsäkrar du kontoret

Produktion, resor och försäljning har i regel störst klimatpåverkan i din verksamhet. Det gör det inte mindre viktigt för dig som chef att klimatsäkra det som sannolikt är enklast att påverka: kontoret.

Det finns ett område där du som chef omedelbart kan flytta fram klimatpositionerna: själva kontoret. Att produktion, resor och försäljning i regel har störst klimatpåverkan i en verksamhet gör det inte mindre angeläget att klimatsäkra den plats där du förmodligen har allra lättast att påverka.

Det menar åtminstone Naturskyddsföreningen (SNF), som gett ut en guide till miljövänligare och mer klimatsmarta kontor, främst riktad till små och medelstora verksamheter.

Guiden är uppdelad i tre steg, men med tanke på klimatkrisens allvar skippar vi det första (källsortering, ekologiskt kaffe i fikarummet och så vidare) och går direkt på steg nummer två och tre.

Visste du att återbruk av en bärbar dator i stället för inköp av en ny kan spara i snitt 280 kilo koldioxidutsläpp? Återbruk av datorskärmar ger en ännu större besparing – hela 520 kilo koldioxid i snitt per skärm.

Att köpa begagnad kontorselektronik och även kontorsmöbler är således synnerligen god miljöinvestering, framhåller SNF som tipsar om var livstidsförlängande reparationer kan ske på sin hemsida.

Illustration med en chef framför en industri.

Läs också: Företagens klimatarbete: mycket snack och lite verkstad

Hur motiverar jag it-reparationer om det i slutändan trots allt visar sig enklare och billigare att köpa nytt?

”I de absolut flesta fallen är det betydligt billigare med begagnat”, säger Sebastian Holmström på företaget Inrego som arbetar med återbruk och livslängdsmaximering av it-produkter.

”I snitt betalar du 30 till 50 procent mindre för den begagnade produkten jämfört med nypris. Vi är vana att konsumera nytt, men fler får upp ögonen för den här möjligheten. Branschen växer explosionsartat.”

En översyn av el- och energiförbrukningen hör även det till de viktigare klimatinsatserna du kan göra på kontoret. Installation av rörelsesensorer kopplade till belysningen i korridorer och toaletter är en förhållandevis enkel åtgärd. Installera resurssnåla kranar eller vattensparande kranmunstycken. Se även till att optimera systemen för ventilation och uppvärmning. Ta hjälp av ett energioptimeringsproffs för att hitta de bästa åtgärderna.

5 vägar till ett hållbart kontor

  1. Serva elektroniken – då håller den längre. Mobiltelefoner behöver inte bytas varje år, använd längre tid. Köp begagnat. Vid inköp av nya datorer, välj TCO-certifierade.
  2. Ställ miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
  3. Använd rullgardiner eller persienner i stället för luftkonditionering för att minska solinstrålningen varma dagar.
  4. En vaktmästare eller fixaransvarig är guld värd på en arbetsplats. Personen kan eventuellt även bli inköpsansvarig samt bli företagets resurs för miljöanpassade inköp.
  5. Byt ut belysning och armatur mot LED-lampor och HF-armatur med TS-lysrör. Det finns även LED-lysrör som passar i vanliga lysrörsarmaturer.
Illustration med ett huvud med träd, fåglar mm i.

Läs också: Hållbarhet kräver inre omställning

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

En bild på två händer. En läkare har lagt sin hand över en patients hand, i en tröstande gest.
Hållbarhet

Chefskris i vården: Hälften vill sluta

Hälften av alla chefer inom vård och omsorg funderar på att sluta sitt jobb. Gränsen verkar vara nådd för de hårt belastade cheferna. Fyra av tio rekommenderar inte andra att satsa på ett chefsjobb inom vården. Det visar en ny rapport från LIVO.

20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp.

Foto med ett glödande jordklot.
Hållbarhet

Här är allt du behöver veta om klimatkrisen – på två minuter

Hur ska mänskligheten lösa sin kanske svåraste kris hittills, klimatkrisen? Något enkelt svar finns inte, men här är åtminstone en snabbskiss av problembild, pågående insatser och möjliga vägar framåt.

Illustrayion med en person som har en stor tankebubbla full med klimatkatastrofer.
Hållbarhet

Lyssna och trösta räcker inte vid klimatångest

Det finns egentligen bara ett sätt att hantera medarbetares klimatångest – och det är att som arbetsgivare och företagsledare driva ett seriöst klimatarbete. Det säger klimatpsykologen Frida Hylander.

Porträtt av Brandhorst-Satzkorn i arbetskläder och skyddshjälm.
Hållbarhet

Så tvättar hon den tyngsta industrin

Hållbarhetschef i ett kraftigt miljöstörande företag, hur går det ihop? ”Jag sökte en utmaning”, säger Anna Brandhorst-Satzkorn, hållbarhetsdirektör inom gruvkoncernen Boliden, vars produkter samtidigt är väsentliga i den gröna omställningen.

Illustration med en chef framför en industri.
Hållbarhet

Företagens klimatarbete: mycket snack och lite verkstad

Nio av tio chefer i Chefs undersökning anser att det är mycket viktigt eller viktigt att minska sin organisations klimatpåverkan. Ändå jobbar bara hälften av företagens ledningar aktivt med att göra det.
Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Illustration med ett huvud med träd, fåglar mm i.
Hållbarhet

Hållbarhet kräver inre omställning

Som chef behöver du förstå att det krävs en inre transformation för att på allvar kunna påverka klimatkrisen. Det menar Christine Wamsler, professor vid Lunds universitet och pionjär inom forskning när det gäller att förena hållbarhet med inre omställning.