Fem positiva effekter av leanarbete

Arbetsmiljö
Publicerad

Allt fler myndigheter och företag inför lean administration för att bli mer effektiva.

Därför har konsultbolaget Blue Consulting Group har undersökt hur 200 befattningshavare i Sverige arbetar med lean.

Ett av resultaten i undersökningen är att leanprojekten har lett till att man hittat många förslag på förbättringar, men att få har genomförts.

Ett annat, mer överraskande resultat, är att lean förknippas mer med kundorientering bland myndigheter än bland företagen i privat sektor.

Blue Consulting Group gör analysen att svenska myndigheter allt mer fokuserar på förtroendefrågan – att medborgarna ska känna tillit till dem. Näringslivet fokuserar däremot på lönsamhet i första hand, menar man.

Fem vanliga positiva effekter som företagen förknippar med sitt lean-arbete:

Ökad grad av ordning och reda

Ökat engagemang från chefer och medarbetare

Förbättrad kvalitet

Kortare ledtider

Ökat lärande

Fem vanliga negativa effekter som företagen förknippar med sitt lean-arbete:

En stor mängd förbättringsförslag identifieras men få beslutas och genomförs

Tar tid från kundnära arbetsuppgifter

Har lett till för stort internt fokus

Besvikelse över uteblivna resultat

Ökad stress

Läs mer: Hela rapporten Lean i Sverige 2014 (pdf)

Läs mer: Fem felaktiga myter om lean (Från Chef nr 4)

 

 

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden