Chef Dilemma BONUS: Richard Bergfors 3 tips till chefer som vill bli bättre på mångfald

Richard Bergfors iförd vita arbetskläder.