Per Grankvist.

Per Grankvist: ”Hur mycket Napoleon är du?”

Jag har lärt mig att den bästa metoden är att se samarbete som en process, inte en attityd. Vissa delar av processen är öppna, andra är stängda. En chef måste vara vara tydlig med när man välkomnar inspel och när man inte gör det, skriver Per Grankvist i sin nya krönika.

”Nu har jag bestämt det här och eftersom jag är din chef så vill jag att du bara gör det.”
När hörde man en så fullständigt otidsenlig replik uttalas högt senast? Ett sådant uttalande förefaller närmast feodalt i dag, som något som sagts vid ett europeiskt hov för länge sedan eller möjligtvis i en skyttegrav under första världskriget. 

En god portion av de ledarskapsfilosofier som dominerade 1900-talet kom från det militära. Tydliga order, raka besked, centraliserat ansvar – den typen av grejer. Arvet finns kvar. Titta på ditt eget organisationsschema med boxar – det följer samma visuella logik som gällde när Napoleon schematiskt försökte beskriva hur hans Grande Armée indelades i olika brigader och kompanier.

Där bestämde generaler och officerare över fänrikar och befäl som bestämde över soldater som aldrig ifrågasatte överheten. Hade de gjort det hade någon skrikit åt dem att: ”Nu har Napoleon bestämt att vi ska fortsätta mot Moskva mitt i vintern och eftersom jag är din chef så vill jag att du bara knallar på.”

Moderna chefer vet förstås att sånt kan man inte säga högt så man får säga det tyst i stället. Problemet med idén om chefens samskapande, kollaborativa och kreativa attityd som iterativt för gruppen till ett gemensamt mål är att det förhållningssättet inte alltid tar hänsyn till  att alla anställda inte är lika. En del är idioter, andra genier. En del är extroverta, andra är från Boden. Några tillför viktiga synpunkter, andra bidrar bara med bajs. 

Per Grankvist, krönikör på Chef

Läs också: Per Grankvist: ”Skryt om att inte skryta”

Ordern att fortsätta mot Moskva vintern 1812 var sannerligen ingen kanonidé, men frågan är om några ”bikupor” bland officerarna hade gjort skillnad? Napoleon var en kortvuxen och långsint despot, ingen workshopkille. Han hade förmodligen både skjutit ner alla invändningar och de som kom med dessa. 

På sjuttiotalet blev matrisorganisationer populära, helt i linje med tidens mjuka ideal. Alla skulle rapportera till alla, både i höjdled och sidled. Streckade linjer mellan disparata boxar visade att vissa personer dessutom fått tillåtelse att rapportera diagonalt. Det tog inte lång tid att inse att det var lite opraktiskt att alla var varandras chefer och sedan dess är vi eniga om att det i praktiken bara var order uppifrån som räknas i matriser. 

Synpunkter nerifrån kan likväl vara värdefulla och frågan är hur man inkluderar dem? Jag har provat den mjuka och den militära metoden (”Här får du en kram. Gör som jag säger!”) men lärt mig att det bästa metoden är att se samarbete som en process, inte en attityd. 

Vissa delar av processen är öppna, andra delar är stängda. En chef måste vara vara tydlig med när man välkomnar inspel och när man inte gör det. (”Låt oss prata om vilka sorters kläder ni tycker är lämpliga för uppdraget, men vi fortsätter mot Moskva, som jag bestämt.”). Även om processen är samskapande är det till slut någon som måste bestämma hur den ska se ut och ta ansvar för resultatet: En chef. 

Per Grankvist, krönikör på Chef

Läs också: Per Grankvist: ”Säg som det är – du jagar status”

orkester_1800
Utbildning

Utveckling av grupp och ledare

Denna klassiska utbildning ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Alla borde gå den!

Relaterade artiklar

Cissi Elwin.
Krönikor

Cissi Elwin: ”Mer kärlek åt chefen!”

”Är det Netflix fel att chefer inte ligger? Efter en lång dag av jobb och familjebestyr är det så enkelt att sätta sig i soffan och bli underhållen av fantastiskt berättade historier. Vi låter oss matas och dåsar bort medan våra verkliga relationer sakta tynar av”, skriver Chefs Cissi Elwin i en krönika.

20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp.

linda_waxin_kronikor-768x432-2
Krönikor

Linda Waxin: ”Vem har aldrig gjort sig skyldig till destruktivt ledarskap?”

”Jag tror att ingen av oss chefer skulle kunna säga att vi inte, i korta glimtar eller längre svackor, gjort oss skyldiga till varierande grad av destruktivt ledarskap”, skriver Chefs krönikör Linda Waxin.

Cissi Elwin.
Krönikor

Cissi Elwin: ”Äntligen händer det!”

”Äntligen! När jag tittade ut över hela det gäng som nu bildat nya Chefakademin var det som om jag landade i mig själv igen. Nu hade jag tillgång till mitt kroppsspråk och mina känselspröt igen”, skriver Cissi Elwin om att till sist få träffa sina medarbetare irl.

Per Grankvist klädd i kavaj och slips.
Krönikor

Per Grankvist: ”När floden brinner”

Hur får det dig att se ut som chef, ledare och förebild för andra om du inte gör saker istället för att bara fortsätta prata om klimatfrågan som viktig?, skriver Per Grankvist i sin nya krönika.

Per Grankvist, krönikör på Chef
Krönikor

Per Grankvist: Vågar du anställa begagnat?

”Antikviteter är inget som passar på moderna kontor, varken materiella eller mänskliga, skriver Chefs krönikör Per Grankvist.

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Per Grankvist, krönikör på Chef
Krönikor

Per Grankvist: ”Visst har du fördomar!”

”Det är omöjligt att inte vara rasist när du vuxit upp i en miljö och med ett arv som så tydligt antar att kålrotsfärgad hud och kristna värderingar är normen”, skriver Chefs krönikör Per Grankvist.