Per Grankvist.

Per Grankvist: ”Hur mycket Napoleon är du?”

Jag har lärt mig att den bästa metoden är att se samarbete som en process, inte en attityd. Vissa delar av processen är öppna, andra är stängda. En chef måste vara vara tydlig med när man välkomnar inspel och när man inte gör det, skriver Per Grankvist i sin nya krönika.

”Nu har jag bestämt det här och eftersom jag är din chef så vill jag att du bara gör det.”
När hörde man en så fullständigt otidsenlig replik uttalas högt senast? Ett sådant uttalande förefaller närmast feodalt i dag, som något som sagts vid ett europeiskt hov för länge sedan eller möjligtvis i en skyttegrav under första världskriget. 

En god portion av de ledarskapsfilosofier som dominerade 1900-talet kom från det militära. Tydliga order, raka besked, centraliserat ansvar – den typen av grejer. Arvet finns kvar. Titta på ditt eget organisationsschema med boxar – det följer samma visuella logik som gällde när Napoleon schematiskt försökte beskriva hur hans Grande Armée indelades i olika brigader och kompanier.

Där bestämde generaler och officerare över fänrikar och befäl som bestämde över soldater som aldrig ifrågasatte överheten. Hade de gjort det hade någon skrikit åt dem att: ”Nu har Napoleon bestämt att vi ska fortsätta mot Moskva mitt i vintern och eftersom jag är din chef så vill jag att du bara knallar på.”

Moderna chefer vet förstås att sånt kan man inte säga högt så man får säga det tyst i stället. Problemet med idén om chefens samskapande, kollaborativa och kreativa attityd som iterativt för gruppen till ett gemensamt mål är att det förhållningssättet inte alltid tar hänsyn till  att alla anställda inte är lika. En del är idioter, andra genier. En del är extroverta, andra är från Boden. Några tillför viktiga synpunkter, andra bidrar bara med bajs. 

Per Grankvist, krönikör på Chef

Läs också: Per Grankvist: ”Skryt om att inte skryta”

Ordern att fortsätta mot Moskva vintern 1812 var sannerligen ingen kanonidé, men frågan är om några ”bikupor” bland officerarna hade gjort skillnad? Napoleon var en kortvuxen och långsint despot, ingen workshopkille. Han hade förmodligen både skjutit ner alla invändningar och de som kom med dessa. 

På sjuttiotalet blev matrisorganisationer populära, helt i linje med tidens mjuka ideal. Alla skulle rapportera till alla, både i höjdled och sidled. Streckade linjer mellan disparata boxar visade att vissa personer dessutom fått tillåtelse att rapportera diagonalt. Det tog inte lång tid att inse att det var lite opraktiskt att alla var varandras chefer och sedan dess är vi eniga om att det i praktiken bara var order uppifrån som räknas i matriser. 

Synpunkter nerifrån kan likväl vara värdefulla och frågan är hur man inkluderar dem? Jag har provat den mjuka och den militära metoden (”Här får du en kram. Gör som jag säger!”) men lärt mig att det bästa metoden är att se samarbete som en process, inte en attityd. 

Vissa delar av processen är öppna, andra delar är stängda. En chef måste vara vara tydlig med när man välkomnar inspel och när man inte gör det. (”Låt oss prata om vilka sorters kläder ni tycker är lämpliga för uppdraget, men vi fortsätter mot Moskva, som jag bestämt.”). Även om processen är samskapande är det till slut någon som måste bestämma hur den ska se ut och ta ansvar för resultatet: En chef. 

Per Grankvist, krönikör på Chef

Läs också: Per Grankvist: ”Säg som det är – du jagar status”

orkester_1800
Utbildning

Utveckling av grupp och ledare

Denna klassiska utbildning ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Alla borde gå den!

Relaterade artiklar

linda_waxin_kronikor-768x432-5
Krönikor

Linda Waxin: Vilka misstag väljer du att lära av?

I sin senaste krönika återkopplar Linda Waxin till den forskningsartikel som publicerades i det senaste numret av Chef om varför vi lär oss av våra misstag. Hon går in på skamkänslor kopplat till snedsteg och gör en uppdelning; de uppenbara misstagen och de dolda misstagen. ”Uppenbara misstag bär såklart på lärdomar, ibland. Men är inte sanningen den att det är mängden skam som ofta avgör hur vi agerar på dem framgent?”, skriver hon. 

Maria Geijer, affärsområdeschef, Morot & Co.
Annonssamarbete Chef + Morot & Co

3 sätt att hylla medarbetarna inför semestern

Våren rusar på och semestern står för dörren. Just i år finns fler skäl än vanligt att tacka medarbetarna för det gångna arbetsåret. ”Att som chef visa sin uppskattning är ett oslagbart sätt att skapa vi-känsla”, säger Maria Geijer på Morot & Co.
Chefs chefredaktör Nisha Besara
Krönikor

Nisha Besara: ”Hjälp de unga att ta ditt jobb!”

I sin senaste krönika reflekterar Chefs chefredaktör Nisha Besara över vad det är som driver de unga och hur det kommer sig att Sverige är det land i Europa som har minst antal chefer som är yngre än 40 år. ”Vill unga bli chefer eller inte? Faktum är att det inte finns något tydligt svar. Det finns olika undersökningar, men ingen gedigen forskning. Och undersökningarna visar olika saker beroende på hur frågan ställs.”

pergrankvist-768x432-4
Krönikor

Per Grankvist: ”Då var jag rädd för att inte duga”

”Är det rädslan för att inte bli tagen på allvar som spökar igen? Det är sånt som gör att man förhäver sig genom att använda ordet ‘man’ när ‘jag’ funkat lika bra. ‘I en sån situation blir man ju orolig’ kan folk säga i ett fumligt försök att inte låtsas som att de själva blev skiträdda. Sånt har jag också gjort många gånger, särskilt i början av arbetslivet” ,skriver Per Grankvist i en krönika.

nisha1-768x432
Krönikor

Nisha Besara: "Nu behöver vi sprida det goda ledarskapet"

Vilka egenskaper har en bra ledare? I sin tredje krönika reflekterar Nisha Besara över cheferna som trots att de saknar ledaregenskaper, premieras till chefsposter på grund av andra faktorer. ”Som ledare är det ju extra viktigt att hålla huvudet kallt och att inte agera känslomässigt i tid och otid, för att på så sätt bygga en tillit bland medarbetare för den egna kompassen” skriver hon och gör en koppling till det rådande världsläget som påminner om den irrationella och auktoritära ledarens egenskaper. 

linda_waxin_kronikor-768x432-4
Krönikor

Linda Waxin: ”Hur omdefinierar du framgång?"

Chefs krönikör Linda Waxin är ny på jobbet på ett climate tech-bolag och reflekterar över begreppet framgång utifrån det som format henne. ”De som följt mig en längre tid vet att omdefiniering av framgång är en pågående favoritsysselsättning, och i mina ögon kanske något av det viktigaste en människa kan lägga sin energi på”, skriver hon.

Utsikt över berget Harder Kulm i kantonen Bern, Schweiz.
Annonssamarbete Chef + Made in Bern

5 skäl att konferera i Schweiz

Aldrig har väl så många arbetsplatser varit i så stort behov av teambuilding som nu. Så varför inte stärka banden med en gemensam resa till Schweiz? Här finns gott om hållbara konferensmöjligheter och mängder med aktiviteter.
nisha-3
Krönikor

En styrelserävs bekännelser

Nisha Besara minns en styrelsekollega som imponerade stort på henne. Han var alltid påläst och hade förmågan att både se detaljerna samtidigt som han hade helhetsbilden. ”Ingenting lämnade han åt slumpen” skriver Nisha Besara om Andreas Norlén, mannen som alla idag känner som Sveriges talman. I samband med den stora intervjun som Chef gjort med honom delar hon med sig av anekdoter från deras tid tillsammans.