skola

Ohållbara arbetsvillkor för kommunala chefer

”För runt hälften av de chefer som ingått i studien är villkoren ohållbara. Det är framförallt stödresurserna som inte matchar kraven i uppdragen”, säger Linda Corin som i sin avhandling tittat på vilka villkor cheferna har för att utföra sina uppdrag.

Värst ställt är det för chefer inom skola och sjukvård, visar studien studien som bygger på enkätsvar från 550 chefer, analyser och djupintervjuer.

Obalansen mellan villkoren och kraven leder till att chefernas hälsa blir sämre, att deras arbetsförmåga och motivation minskar samtidigt som stressen ökar och cheferna presterar sämre.

Linda Corin tar rektorer och alla krav de har i sin vardag som exempel. De ska matcha krav från kommunen, staten, föräldrarna, personalen och barnen samtidigt som de saknar en väl fungerande administration och utbyggda hr-funktioner. Studien visar att obalansen mellan stöd och prestation i sin tur leder till att det dels är svårt att hitta rektorer och att många slutar efter några år.

Ett annat stort problem är att cheferna ofta har många underställda, i vissa fall uppemot 70 till 80 anställda att ansvara för. Vilket påverkar deras arbetsmiljö och ledarskap.

”Så många är det omöjligt att vara en bra chef för”, säger Linda Corin i en artikel från Göteborgs universitet.

Hon poängterar hur viktigt det är att cheferna får stöd från politiskt håll och att de får ökat stöd och resurser.

”Det måste inte nödvändigtvis innebära mer finansiella resurser. Lika viktigt kan det vara att förtydliga och rensa i chefernas uppdrag”, säger Linda Corin.

LÄS OCKSÅ: 

Så attraktiv är en offentlig chef i privat verksamhet

Guide: Innovation i offentlig sektor

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

brachef
Arbetsmiljö

En bra chef – viktigaste skälet för att trivas på jobbet

Att bra ledarskap är viktigt för trivseln på jobbet slår en ny undersökning fast.
Torbjörn Lindgren, Invono
Annonssamarbete Chef + Invono

4 vanor att sno från lyckade ledningsgrupper

Digitaliseringen i svenska bolag når inte alltid ända upp i toppen. Ledning och styrelse ligger ofta efter i sina arbetssätt. ”Man lever inte som man lär”, säger Torbjörn Lindgren på Invono.

sjuka
Arbetsrätt

Vabba ofta – och din chefskarriär kan gå i stöpet

Om du vabbar ofta kan hela din karriär drabbas hårt.

fredrik-dahl-expert
Arbetsmiljö

Kan jag kräva att få jobba hemma?

Chefen Eva-Lotta vill gärna jobba hemifrån. Medarbetarna säger ja men de högre cheferna säger nej. Hur mycket kan hon framhärda i sin önskan om distansarbete?
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden