Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Nu ska chefen avgöra vad som är friskvård

Arbetsgivaren får ett större ansvar för att bedöma vad friskvårdsbidraget får användas till. Det blir resultatet när Skatteverket tar bort den exempellista på aktiviteter som tidigare funnits. Det är den stora – och enda – nyheten kring friskvårdsbidraget 2022. 

Hälsa
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En kvinna håller i en klangskål. Till vänster: Person ger kvinna ett par bowlingskor.

Att exempellistan på aktiviteter försvinner är ett direkt resultat av att Högsta förvaltningsdomstolen i två olika ärenden gett arbetsgivare rätt till aktiviteter som inte fanns med på listan. Den anser att både västernskytte och en travkurs är friskvård. 

”Exempellistan har uppfattats som uttömmande, vilket varit missvisande. Så när Förvaltningsdomstolen tolkar lagen på ett annat sätt minskar listan i betydelse”, säger Skatteverkets rättsliga expert Pia Blank Thörnroos. 

Arbetsgivaren kan därmed inte luta sig mot listan och får ett större ansvar för vad friskvårdsbidraget kan användas till. Samtidigt som deras bedömning kan komma att ifrågasättas vid en eventuell skatterevision. 

”Arbetsgivarna får själva bestämma om de vill ha friskvårdsbidraget och vad de vill använda det till. Man kan ju tänka sig att speciellt större arbetsgivare väljer att begränsa antalet aktiviteter för att slippa lägga tid på bedömning och hålla på att tjafsa med medarbetarna.” 

Helt centralt för utdelningen av friskvårdsbidrag är formuleringen: Friskvårdsbidrag ges till enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 

Det är dock bara frågan om vad som anses vara motion som hittills prövats av Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Det i sig kan vara svårt nog, menar Pia Blank Thörnroos. 

”Att köpa ett fiskekort och gå till båten eller sitta i en båt och trollingfiska. I vissa fall blir motionen en biprodukt.” 

Ett annat krav är att aktiviteten ska vara av det enklare slaget. Det godkända skattebefriade beloppet är totalt 5 000 kronor per år och kostnaden vid varje tillfälle ska inte överstiga tusen kronor. 

”Du skulle inte tro dina ögon om du fick läsa hela listan över enklare saker”, kommenterar Pia Blank Thörnroos. 

De absolut vanligaste aktiviteterna är gymkort och massage, men under pandemiåren har flera utomhus- och naturaktiviteter tillkommit som sportfiske men även agility och enduro. Man har även tillåtit startavgifter för tävlingar och motionslopp, samt mer avancerade kurser där man tränar sin färdighet på en aktivitet som ger motion. Och givetvis har köp av enkla digitala tränings- och friskvårdsappar ökat. 

Skatteverket har fått kritik för att de tillåter aktiviteter som inte har någon evidens. 

”Som Heiki Reiki, (reikihealing, reds anm) eller vad det heter”, säger Pia Blank Thörnroos.” Men vi lägger oss inte i det utan om individen själv anser att det är avstressande är det tillräckligt för att bidraget ska godkännas.” 

Mindfulnesskurser är tillåtna, däremot inte personlig terapi. Det hänför Pia Blank Thörnroos till hälso- och sjukvården. 

”Många tror att de ska använda friskvårdsbidraget till att rehabilitera sig. Det är helt fel. Förvisso har arbetsgivaren ett enormt ansvar för sina medarbetares hälsa. Men hälso- och sjukvård är något annat, och redan skattebefriat.” 

Utöver att de företag som Chef pratat med vittnar om fördelarna med friskvårdsbidraget finns det inga studier som har utvärderat effekterna. Inte utöver de oberoende studier som visar att fysisk träning ger framför allt fysisk men även psykisk hälsa. Det menar Maria Ekblom, docent och med dr i neurovetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

”Men för flera av de aktiviteter som skattemyndigheten godtar saknas vetenskapligt stöd för att deltagande ger några hälsoeffekter. Frågan kvarstår också om generella friskvårdsbidrag är effektivare än en annan satsning som företagen skulle kunna göra på särskilt utsatta grupper bland de anställda”, säger Maria Ekblom. 

Friskvårdsbidraget i korthet

  • Arbetsgivaren bestämmer om frisk­vårdsbidrag ska ges. 
  • Gäller för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 
  • Ska erbjudas hela personalen på lika villkor. 
  • Får inte användas till köp eller hyra av utrustning, men om utrustning ingår i aktivitet, till exempel lån av häst eller bowling­skor, kan denna del omfattas. 
  • Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde för att vara en skattefri förmån, maximalt 5 000 kronor per år och person. Arbetsgivaren kan ge ut ett lägre belopp eller inget belopp alls. 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden