Tre chefer i kontorskläder i startposition på löparbana. Skylt som pekar mot Hösten 2020.
Grafik och illustrationer Anna Harvard

Nu är cheferna på hugget – och peppade för nystart

Efter en vår av karantän, kris och distansarbete skulle man kunna vänta sig trötta och omotiverade chefer. Men närmare tre fjärdedelar känner sig peppade för nystart, visar Chefs undersökning.

Vårt arbetslandskap är drastiskt förändrat efter vårens pandemi. Troligen är det ett tag sedan du och dina medarbetare bars av den gemensamma fysiska energin som uppstår när man kämpar sida vid sida. Många chefer har tvingats revidera sina budgetar, korttidspermittera och varsla, justera affärsidéer och resultatflöden. Och ledarskapet på distans har krävt nya och helt andra talanger.

Inte så konstigt om starten efter semestern kan kännas trög. Eller om du fortfarande, trots ledighet, är lite matt.

Men chefskollektivet verkar överraskande på hugget. Det visar den undersökning där 1 116 chefer deltog, som Chef gjorde i början av sommaren. Hela 72 procent av cheferna är motiverade till att ta tag i företagets nystart efter semestern. 28 procent av dessa är dessutom mycket motiverade och peppade.

”Det är väldigt positivt. En bra siffra. Speciellt eftersom de svarar med en brasklapp – de vet ju inte vad som kommer att hända efter sommaren”, säger Tomas Jungert, docent i psykologi vid Lunds universitet med motivation som specialitet.

En trolig orsak är vårt samhörighetsbehov, menar han. Att vi är sociala varelser och behöver få knyta an till varandra. Vi längtar helt enkelt tillbaka till gemenskapen på arbetsplatsen.

”Det finns en törst efter att träffas och prata ’in real life’. Som ledare är det lättare att både kommunicera och känna av stämningar.

Kompetens är också en viktig del av motivationen. En chef vill få leda där hen har sin största kompetens och det är såklart på jobbet där man träffas och har etablerade rutiner och arbetssätt och kan nå ut till medarbetare på ett bättre sätt.”

Att vi rekryterar chefer som är extroverta doers ser Chefs expert, psykologen och ledarskapskonsulten Leif E Andersson, som anledning till att de känner sig motiverade.

”Det är de som uppskattar förändring som man gör till chefer, därför kan man se en boost i motivation och engagemang, men jag är fundersam över vad som händer när det blir vardag igen.”

En annan Leif, forskaren Leif Denti, tycker att det förvisso är bra med 72 procent motiverade men en annan siffra sticker honom i ögon.

”Att 20 procent av cheferna uppger att de känner sig trötta och slitna. Det är ändå så mycket som var femte chef som säger sig ha svårt att motivera sig.”

Leif Denti, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation på universitetet i Göteborg, var med och gjorde en stor medarbetarundersökning i Winningtemp, en AI-baserad plattform som mäter och förbättrar medarbetarupplevelsen.

Undersökningen visade att medarbetarna trivs bättre än innan covid-19-pandemin bröt ut. Han konstaterar att distansmedarbetarna verkar ha sötebrödsdagar. De får extra tid när de slipper pendla till och från jobbet och känner sig mindre stressade. De får använda sin kompetens och är mer självstyrande.

”Chefernas situation har däremot blivit något sämre. Strukturellt sett i omställningen till distansarbetet har det medfört högre krav. Cheferna tvingas inte bara vara tydligare och ha mer struktur, utan de måste även tänka ut, planera och ta rätt beslut i en oviss framtid.”

Leif Denti menar att den positiva siffran kring motivation späds ut och inte riktigt stöds i undersökningens svar om vilka utmaningar man står inför. Där uppger cheferna att deras tre största utmaningar är att motivera medarbetare att fortsätta framåt trots ovisshet och osäkra mål, att leda medarbetare som både jobbar på distans och på plats, och slutligen att anpassa verksamheten till en krympt budget.

”Svaren i sig vittnar om en situation med stor osäkerhet och ovisshet inför vad som kommer att hända i höst.”

Frågan HURUVIDA medarbetarnas motivation och engagemang har påverkats negativt av pandemin delar cheferna i två läger. 52 procent säger att så inte är fallet, medan 41 procent faktiskt tycker det.

”Chefer som reflekterar över sina medarbetares engagemang visar på perspektivtagande och att de själva är reflekterande, vilket är goda förutsättningar för att kunna motivera medarbetare. Jag trodde att det skulle vara betydligt fler än sju procent som svarade vet ej”, säger Tomas Jungert.

88 procent av cheferna följer upp motivation och engagemang genom samtal. 42 procent använder sig också av årliga medarbetarundersökningar och 20 procent mäter kontinuerligt med ett digitalt verktyg.

”Det är förnuftigt att tro på samtal. Det är i samtalen som man kan vara den stödjande chefen – genom att ge återkoppling, svara på frågor och utveckla resonemang. Samhörigheten blir också större. Forskning visar dessutom att om man har en hög inre motivation till att vara ledare är man också bättre på att motivera och ge stöd till medarbetarna.”

Det som driver motivation är kompetens, samhörighet och autonomi, och även om många forskare hävdar att det hänt mycket på forskningsfronten är det fortfarande autonomibehovet som är det mest betydelsefulla tätt följt av de andra två, berättar Tomas Jungert.

När medarbetarna är tillbaka efter sommaren och så småningom också på sina arbetsplatser tror han att det viktigaste är att inte kväva autonomin, utan att ge frihet och fortsätta vara lyssnande och lyhörd.

Det är viktigt att höra med medarbetarna om deras behov, försöka ta deras perspektiv. Att ge utrymme för valfrihet men ändå försöka pusha dem.”

Att inte sätta igång alla möten rutinmässigt, är ett annat råd.

”Vi har ju märkt att vi klarar kortare möten. Och forskning om möteskultur visar att vi anpassar oss efter vilken tid som är schemalagd, så försök att inte schemalägga för långa möten. Det kan även bli problem om det inte finns resurser för kompetensutveckling och om man som chef blir mer styrande i en osäker situation.”

Leif E Andersson varnar också för att reaktioner är att vänta.

”Vi kommer att se problem. Mitt i krisen agerar man bara, men det kommer troligen att komma en dipp om ett halvår eller ett år.”

Han råder cheferna att vara uppmärksamma på sina medarbetare.

”Just när man tror att det är ’business as usual’ kan reaktioner som liknar posttraumatiskt stressyndrom och depression komma.”

Flera varningar har kommit även från andra håll, där man förutspår psykisk ohälsa med bland annat ökade självmords-siffror i kölvattnet av krisen.

Leif E Andersson hänvisar till författaren och samhällsdebattören Roland Paulsen som hävdar att 75 procent arbetar enbart för lön. Dessa medarbetare kommer att få en boost av att komma tillbaka till kontoret för det sociala umgänget. Men vad händer när allt blir som vanligt igen?

Han ser en risk i att cheferna invaggas i en falsk trygghet.

”Det är viktigt att lära känna de unika individerna och ha koll på vad som driver dem. Många har redan pratat om att det här kommer att ändra folks sätt att arbeta. Kommer karriäristerna att upptäcka att det var skönt med en lugnare tillvaro och mer fokus på familjen? I kriser förändras folks syn på livet och du kan behöva motivera på andra sätt. Det kanske blir mer motiverande med ledig tid än övertidsersättning.”

”Använd samtalen – som cheferna redan är bra på att hålla – till att stämma av medarbetarnas drivkrafter, följa upp hur de påverkats av krisen och hur de ser på sin situation i dag.”

Kvinna i blått som har superhjälte-skugga

Läs också: 10 tips för att motivera dina medarbetare

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Åsa Edlund Jönsson på SVT
Ledarskap

Vad gör sportchefen utan sport?

Tävling efter tävling ställdes in på grund av corona, och SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson blev nervös. Hur skulle de fylla tablån? Men både hon och redaktionen visade sig sitta på en guldgruva av nya idéer.
Vetenskapligt grundade strategier, metoder och teorier från Executive MBA-programmet på Stockholms universitet lyfter Pernilla Medsons förändringsledarskap. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Stockholms universitet

Studierna ger riktning och driv in i framtiden

Ledarskapsstudierna på universitetet ger extra energi och visar vägen – precis när det behövs som mest. "Lektionerna är ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framtid", konstaterar Pernilla Medson, svensk vd på det digitala hälsobolaget ResMed.
chefsstodupskilling
Motivation

Så coachar du dina medarbetare – till effektivt lärande

En ny studie visar att din roll som chef kan vara avgörande för hur effektivt medarbetarnas lärande blir – och hur det stödet bör se ut.
Katarina Berg
Arbetsmiljö

Så funkar Spotifys nya "jobba där du vill"-koncept

Spotify lanserade i veckan sin nya jobbmix där alla medarbetare får arbeta där de önskar. Men hur går det till egentligen?

Hjärta med texten hope ritad på immig glasruta.
Ledarskap

Utan framtidstro – inget affärsresultat

Av de tio intelligenser som man listar och mäter inom emotionell intelligens är optimism den allra viktigaste, menar ledarskapskonsulten Leif Klockare på Roche Martin. 
Serena Williams
Hälsa

Planera tiden – som Serena Williams

Du kan inte klå tennisstjärnan – och investeraren – Serena Williams hastighet på hennes serv, men du kan ta upp kampen om tiden med samma app som hon.
Målarfärger
Hälsa

Tänk fritt – och väx som chef

Din villighet att lära nytt avgör kvaliteten på dina idéer. Och kreativa idéer har för dig som chef kanske aldrig varit viktigare än nu.
motivation2021
Ledarskap

Tips från 24 toppchefer: Så motiverar du dina medarbetare – och dig själv – just nu

Hur peppar och motiverar vi oss bäst under gråa vinterdagar i coronakrisens tid? Under 24 dagar i december svarade chefer och ledare på frågan hur de motiverar sig själva och sina medarbetare just nu. Här är deras bästa tips att ta med sig in i det nya året.