Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

När ett personlighetstest är lösningen

Vill du utveckla din arbetsgrupp, ledningsgrupp eller dig själv? Ska du rekrytera topptalanger? Arbetspsykologiska tester kan lösa många problem.

Rekrytering
Text: Redaktionen
Publicerad

Arbetspsykologiska tester kan användas till mycket inom ledarskap, personlig utveckling och organisationsutveckling. Här är de främsta områdena där tester kan hjälpa dig, dina medarbetare och din organisation:

Ledarskapsutveckling
Chefen är den enskilda individ som har störst inflytande på en arbetsplats eller inom en grupp. Personlighetstester för ledarskapsutveckling kombineras ofta med tester av analytisk förmåga. Det kan ge svar på allt från hur man hanterar mellanmänskliga relationer, till hur man tar till sig information eller fattar beslut.

Hitta svaga punkter
I vissa tester är det möjligt att hitta så kallade urspårningstendenser (derailment) – personlighetsdrag hos en chef eller medarbetare – som kan accentueras under stress och som då blir en belastning och ett hinder.

Detta kan i princip aldrig uppdagas vid en intervju. Från att ha varit en person som är bra på att ta plats kanske man börjar uppträda arrogant och kränker människor i sin omgivning.

Den som i vanliga fall är mycket noggrann blir pedant, och den i normala fall kreativa chefen blir excentrisk och försöker genomföra idéer som inte har någon verklighetsförankring. Framför allt när det handlar om chefs-rekrytering är detta viktig information som kan vara bra att ha med i bedömningsunderlaget.

Se på ledningskompetensen
Så kallad management audit innebär att företag och organisationer utvärderar den egna ledningskompetensen och kan vara bra när man har behov av att snabbt förstå hur man bäst ska ta tillvara resurserna i verksamheten.

Resultatet av en management audit blir att varje deltagande chef kan få en personlig profil utifrån strategiska, operativa och ledarmässiga kriterier. Man kan också göra utvärderingar på gruppnivå.

Organisationsutveckling
Hur ser relationen ut mellan dina medarbetares värderingar och organisationen i sin helhet? Att kartlägga de olika personlighetstyper, attityder, drivkrafter och motiv som finns inom en organisation ger ovärderliga fakta för dig som chef.

Utveckla en arbetsgrupp
På samma sätt som personlighetstester ger en profil på en individ kan arbetspsykologiska tester också användas för att ge en profil på en grupp eller ett team. Konkreta beskrivningar av hur olika individer tänker, handlar och fungerar socialt kan vara en bra utgångspunkt för förståelse av hur gruppen i sin helhet fungerar och vilka möjligheter den har att utvecklas.

Få ihop ett nytt team
I ett nytt team vill du att personerna ska lära känna varandra snabbt. Om gruppen får göra ett så kallat personlighetsinventorium får individerna ett underlag för att samtala om varandras likheter och olik-heter utan att det anses bra eller dåligt.

Bedöma gruppens utveckling
Innan en arbetsgrupp når sin fulla potential och börjar prestera på topp genomgår gruppen olika mognadsstadier.

Med tester som är speciellt avsedda för grupper, exempelvis GDQ (Group Development Questionnaire) kan man ta reda på var i mognadsprocessen en arbetsgrupp befinner sig.

Komma till rätta med obalans
Obalans i arbetsgrupper är vanligt och kan utgöra en grogrund för konflikter. Generellt kan det vara vanskligt att använda tester för att arbeta med konflikter när de väl uppstått. I förebyggande syfte är det däremot värdefullt att belysa våra olikheter.

Det är viktigare att bygga upp en kompetens i hur man hanterar motsättningar oavsett vad man har för personlighetsdrag.

Hitta topptalangerna
Har du en medarbetare i teamet som du tror är ett chefsämne för framtiden, en topptalang, någon att satsa lite extra på? För att ta reda på hur personen kan utvecklas optimalt kan du göra en genomlysning och få en second opinion, antingen via en konsult eller med hjälp av den interna HR-avdelningen.
Begåvningstester, personlighetstester och intervjuer är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning. Här ser man både chefspotential och utvecklingsmöjligheter.

Karriärutveckling
Kanske vill du ta reda på hur en medarbetares framtid inom organisationen bör se ut. Först och främst handlar det ju om individens egna önskemål, men fördjupade personlighetstester i kombination med exempelvis analytiska tester kan också ge en bra indikation på inom vilket område en person ser de bästa möjligheterna att utvecklas.

Underlag för coachning
När en medarbetare coachas av en extern konsult, chef eller HR-specialist kan ett test vara ett underlag inför mötet.

Vid coachning är det förstås viktigt att deltagaren först och främst kan bekräfta testresultaten och att de kopplas till de områden där hen behöver utvecklas, exempelvis att slussas in i nya arbetsuppgifter.

Text: Lotten Wiklund

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden