En ung kvinna sitter framför sin dator och äter lunch, i form av en smörgås.

”Missa inte de tidiga signalerna på psykisk ohälsa”

De psykiska ohälsotalen skenar. Men det måste inte vara komplicerat att sätta in åtgärder på arbetsplatsen. ”Ibland behövs det inte mer än att chefen följer upp den anställda”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ingen kan ha undgått att psykiatriska diagnoser som depression, ångest och stressrelaterad ohälsa är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, särskilt bland kvinnor. Det orsakar stort lidande hos den enskilda individen men också en blödande plånbok hos företagen. Bland de svenska storföretagen uppgår kostnaderna för psykisk ohälsa till 18 procent av den totala lönekostnaden per år, enligt Företagande.se.

Lägg därtill kostnaderna för en stor sjuknärvaro som delvis kan hänföras till stigmat kring psykisk ohälsa. Exempelvis uppger de medarbetare som deltagit i Harvard Business undersökning Mental Health at Work 2021 att de endast arbetat till 72 procent av sin fulla kapacitet på grund av sämre psykisk hälsa. Att förhållandena på arbetsplatsen har stor betydelse för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser har ett starkt forskningsstöd. Stress är förstås en stor bov i dramat. ”Andelen anställda med höga arbetskrav har fördubblats inom vården”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och hänvisar till en ny rapport från Försäkringskassan. 

Han påminner samtidigt om att psykisk hälsa främjas av motsatsen till krav och kontroll, som inflytande, utvecklingsmöjligheter och socialt stöd. 

En nyligen gjord studie publicerad i Pubmed.gov, som Bergström medverkat i, visar att om man kopplar in arbetet tidigt i sjukskrivningsprocessen i stället för att helt skära av kontakten, och tar fram konkreta åtgärder kring arbetsbelastning, kompetensutveckling eller ökat stöd av arbetskamrater eller chef, återgår personer fortare i jobbet och har mindre sjukskrivning i framtiden. Deras psykiska ohälsa minskar också över tid. Jobbar man bara med symtom tar det längre tid att komma tillbaka till arbetsplatsen. 

Men det absolut mest nödvändiga är förstås att arbeta förebyggande och hindra att den psykiska ohälsan går så långt som till sjukskrivning. Detta för att inte medverka till att människor blir sjuka av sitt arbete, men också för att kostnaderna för sjukskrivning ofta åtföljs av rekrytering, om- och inskolningskostnader på uppemot en halv miljon kronor per anställd. 

Person i soffa som är hemma med psykisk ohälsa

Läs också: Ledarna som agerar mot psykisk ohälsa

Nästan hälften av alla svenskar har psykisk ohälsa

41 PROCENT har besvär med ängslan, oro eller ångest. Varav 6 PROCENT har svåra besvär.
14 PROCENT uppger att de känner sig stressade.
42 PROCENT har sömnbesvär, varav 34 PROCENT lätta besvär. 4 PROCENT har fått diagnosen depression det senaste året.
7 PROCENT män och 8 PROCENT kvinnor har en allvarlig psykisk påfrestning, vilket indikerar ett psykiatriskt tillstånd. Kvinnor, unga personer samt människor med låg inkomst uppger oftare psykiska besvär än andra. 

Källa: Självrapporterade psykiska besvär, Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, 2020 

”Arbetslivet i dag är så pressat. Det är svårt att omplacera människor och svårt att ta bort arbetsuppgifter för då drabbar det lätt andra. Men ibland behövs det inte mer än att chefen följer upp den anställda. Att bli sedd och tagen på allvar, att få ett erkännande för ett jobb man gjort betyder mycket, och att titta på hur man kan anpassa jobbet, kan faktiskt hjälpa. Det finns ofta enkla saker att åtgärda”, säger Gunnar Bergström. 

Det visar även den sammanställning av 32 vetenskapliga studier om hur man kan förebygga psykisk ohälsa som Chef tidigare berättat om.

Att aktivt arbeta för psykisk hälsa på arbetsplatsen handlar om att identifiera behov som gynnar psykisk hälsa. Behoven kan exempelvis vara att öka den anställdas kontroll över arbetet eller stödja fysisk aktivitet och förmåga till stresshantering. 

Konsultföretaget McKinsey & Company har gjort flera undersökningar kring det stigma som finns kring psykisk ohälsa. 

”Under den tid som människor är som mest sårbara och har som störst behov av hjälp, förhindrar stigmat kring psykisk ohälsa dem från att sträcka ut handen. Denna hemska paradox fördjupar en sjukdom som oftast är osynlig för andra”, skriver de i en artikel som handlar om vikten av att överkomma detta stigma. 

Enligt deras undersökningar skulle 37 procent undvika behandling för att de inte ville att någon skulle få reda på att de lider av mental ohälsa. Stigmat är också kopplat till sämre produktivitet på jobbet. De menar att kampen mot psykisk ohälsa kan börja i den till synes enkla frågan: 

”Hej, hur mår du? Hur kan jag hjälpa dig?” 

Så bygger ni en organisation för psykisk hälsa

Detta kan er organisation göra för att motverka psykisk ohälsa bland medarbetarna, enligt Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle:

  1. Lyft upp frågan på strategisk nivå. När ni planerar hur ni ska få en produk­tiv organisation bör ni också även ha fokus på det ni inte vill producera – människor som blir sjuka och inte kan jobba. På strategisk nivå bör det finnas en plan för hur du ska vårda dina anställdas såväl fysiska som psykiska hälsa. 
  2. Var uppmärksam på organisa­toriska faktorer som initierar stress, som exempelvis datasys­tem som inte fungerar och var i orga­nisationen man är underbemannad. 
  3. Fånga upp tidiga signaler på stressade medarbetare. Utöver att uppmärksamma medar­betare som mår dåligt bör ni också vara vaksamma på medarbetare som känner stress. Det kan vara medar­betare som har mycket övertid, som inte hinner fika eller äter lunch vid skrivbordet, personer som tidigare varit lugna men börjar bli irriterade och klagande. 
  4. Jobba förebyggande på arbetsplatsträffar för att redan där observera organisatoriska dilemman innan de blir problem. 
  5. Medverka till ett klimat där ni vågar prata om stress och psykisk ohälsa. För att motverka  det stigma som finns kring psykisk ohälsa bör du som chef signalera att det är okej att prata om det här. 
Henrik sitter och bläddrar i en tidning.

Läs också: Henrik orkade inte längre mörka för chefen

Kvinna som ser trött ut, tittar in i kameran

Läs också: Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar – kvinnor värst drabbade

Relaterade artiklar

katarina-webb
Hälsa

Psykologen om hur vi skapar goda relationer

Alltfler studier pekar på att goda sociala relationer är avgörande för vår hälsa. Psykologen Katarina Blom ger en djupare förståelse för vår sociala hjärna. 

Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
En kvinna håller i en klangskål. Till vänster: Person ger kvinna ett par bowlingskor.
Hälsa

Nu ska chefen avgöra vad som är friskvård

Arbetsgivaren får ett större ansvar för att bedöma vad friskvårdsbidraget får användas till. Det blir resultatet när Skatteverket tar bort den exempellista på aktiviteter som tidigare funnits. Det är den stora – och enda – nyheten kring friskvårdsbidraget 2022. 

Niklas Laninge till höger. Bild på två par vilande fötter framför en öppen brasa.
Hälsa

Så hanterar du julstressen

Sönderstressad inför jul? Gör ett beteendepsykologiskt experiment. Pandemin ger dig alla ursäkter du behöver för att tacka nej och istället hinna njuta av allt det vackra – och lämna in budgeten. Det säger beteendepsykologen Niklas Laninge. 

En
Hälsa

Allt fler blandar jobb och semester – kan ge sämre återhämtning

Allt fler tar längre ledigheter och passar på att sitta på annan ort och jobba. Men det innebär en risk att du får sämre koll på hur mycket paus du får från jobbet.

Illustration av bland annat en hjärna och en person som pratar.
Hälsa

Studier ger nyckeln till välmående team

Ta hjälp av forskningen för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats. Nu finns en ny sammanställning över 32 vetenskapliga studier som visar hur du kan göra.

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
Kvinna sitter framför dator, ljus flödar in genom fönstret.
Hälsa

Ta in ljuset - bli piggare

Under vintern når bara fem procent av det globala ljuset till Sverige. Vill du få så mycket som möjligt av det ljus som finns? Se till att vara ute före klockan tio på morgonen.