”Min Executive MBA blev användbar både för mig och organisationen”

Chefakademin Susanne Waleij på fastighetsbolaget Balticgruppen AB har läst Mgruppens Executive MBA. Här delar hon sina erfarenheter från de tre masterprogrammen och hur de kommit till användning i verksamheten.

Susanne Waleij på Balticgruppen, som bland annat utvecklat stationsområdet i Umeå.

Susanne Waleij har sin bakgrund inom HR, men i samband med sin Executive MBA övertog hon även ansvaret för kommunikation- och IT verksamheten på Balticgruppen, ett privat fastighetsbolag.

Innan hon valde utbildning gjorde hon noggrann research av olika leverantörer och tog referenser för att ge både henne och företaget rätt förutsättningar för bästa utfall i investeringen. Valet föll på Mgruppens Executive MBA som består av tre program inom ledarskap, strategi och finans, som man oftast läser ett i taget och i den takt som passar en själv bäst. Susanne valde ett tidsupplägg där det tog henne tre år att bli diplomerad.

”Jag hörde mycket gott om Mgruppens Executive MBA. Att kunna välja ett program i taget och samtidigt ha möjlighet att arbeta parallellt avgjorde mitt val. Sedan var det också både intressanta och företagsnyttiga områden som omfattades”, berättar Susanne.

Efter att nu ha tagit sin Executive MBA är hon mycket nöjd med resultatet.

”Det blev också en lyckad kombination att genomföra programmen i samband med rollbytet och mitt utökade ansvar. Jag kunde direkt dra nytta av det jag fick med mig, både i min ledarroll och inom arbetet i koncernledningen.”

När det gäller Susannes olika roller i verksamheten har hon aldrig varit rädd för att fråga när hon inte förstått något. Hon har även känt att hon kan ta plats i de frågor som engagerar.

”Att gå programmen har förstärkt min förmåga och fortsatt inspirera på flera sätt”, säger Susanne.

Susannes entusiasm och engagemang under och mellan masterprogrammen är också något som uppmärksammats av Balticgruppens VD och koncernchef, David Carlsson.

”Susanne var även innan utbildningen delaktig i koncernens övergripande strategiska arbete och tillförde mycket utifrån sin specialistkompetens och allmänna klokhet. Nu deltar hon, ställer frågor och kommer med inspel utifrån nya perspektiv och med ny kunskap”, menar David.

David Carlsson och Susanne Waleij.

”Att läsa en Executive MBA innebär att man utvecklas teoretiskt i att leda och driva verksamheter ur ett helhetsperspektiv. Det är en mer omfattande helhetsutbildning och som bidragit till att Susanne utvecklats till en ännu bättre företagsledare. Utvecklingen sker absolut inte av sig själv utan det krävs en nyfikenhet. Susanne har applicerat de nyvunna teoretiska kunskaperna på våra olika verksamheter, inklusive sin egen”, säger David.

David berättar hur Susanne, under tiden hon gick sin Executive MBA, löpande resonerade med honom och koncernledningen kring bolagets strategi, lönsamhet och tillväxt, ur ett helhetsperspektiv. Detta anser han har bidragit mycket till verksamheten.

”Något som verkligen stärkt mig efter programmen har varit att få inblick i alla områden i en verksamhet och att ha fokus på affären. Inte minst har jag fått en beställarkompetens utanför mina kärnområden. Det säger sig självt att det kan ha stor påverkan på resursutnyttjande och värde för lönsamheten”, slår Susanne fast.