Deprimerade medarbetare gör manliga chefen osäker

Stigmatiseringen av psykisk ohälsa riskerar att underblåsas av manliga chefer, visar en ny studie. Men både manliga och kvinnliga chefer tycker det är stressande med medarbetare som lider av depression.

Hälsa
Publicerad
Person i hoodie med ryggen mot kameran

24 procent av män som arbetar i ledande befattningar på olika nivåer och i olika typer av företag och organisationer har en negativ attityd till depression. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Motsvarande andel för de kvinnliga cheferna i studien var 12 procent.

Männen instämde i högre grad att de kände sig osäkra ihop med medarbetare med depression, att dessa är en börda för arbetsplatsen och inte bör jobba när de medicinerar. Manliga chefer ville inte heller göra några tillfälliga förändringar i arbetet för att stödja medarbetare med depression. Inte heller anställa någon som de visste hade haft en depression.

”Vi blev förvånade över att skillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer kvarstod även efter att vi i våra statistiska analyser kontrollerat för andra faktorer som chefernas utbildning, vilken typ av arbetsplats de var på, hur länge de varit chefer och om de hade erfarenhet av medarbetare med depression”, säger Monica Bertilsson är universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och projektansvarig för studien.

Både de manliga och kvinnliga cheferna tyckte dock att det var stressande med medarbetare som lider av depression. Och ju högre chefsposition desto högre andel negativa attityder hos både män och kvinnor. Andelen med negativa attityder minskade dock i förhållande till hur många medarbetare med dessa besvär man mött som chef, både bland manliga och kvinnliga chefer, vilket forskarna ser som positivt.

Studien, som är publicerad i BMC Public Health, bygger på en webbaserad enkät och omfattar 2 663 chefer varav 901 kvinnor och 1 762 män. Studien tar specifikt sikte på attityder till depression, en mycket vanlig psykisk sjukdom.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden