Lider du också av en anpassningsstörning?

Efter en kris, som en pandemi, kan det komma en psykologisk reaktion i form av förstärkt oro, ångest och depression. Det händer så ofta att den fått ett eget namn – anpassningsstörning. Så här hjälper du dig själv och dina medarbetare att hantera den.

Hälsa
Publicerad
oro, anpassningsstörning, psykologi

När vi sakta börjar återgå till mer normala gängor kan vi förvänta oss en reaktion på den stress och press vi har utsatts för under pandemin. Mitt uppe i krisen har vi så fullt upp med att hantera nuläget att det knappt finns utrymme att må dåligt. Men det kommer ofta en försenad reaktion när den akuta krisen lättar.

Reaktionen är så vanlig att den fått en egen beteckning – anpassningsstörning. Det skriver Fast Company och lanserar även begreppet pandemisk blues för den nedstämdhet som det ofta leder till.

Reaktioner kan komma en kort tid efter stresspåverkan och försämrar din förmåga såväl socialt som arbetsmässigt. Vi kommer att se betydligt fler människor drabbas av oro, ångest och nedstämdhet, ofta kallad situationsdepression, samt problem med att fokusera på arbetet. Det kan också leda till ökat missbruk och fler självmord.

Symtomen efter en kris som denna beräknas dock inte vara längre än sex månader. Om orsakerna kvarstår, såsom arbetslöshet, sjukdom och i det här fallet att pandemin fortsätter, kan det dock övergå i ett mer kroniskt tillstånd. Men till skillnad från den kliniska depressionen, som inte behöver ha någon orsak eller vara kopplad till stressade livshändelser, orsakas anpassningsstörningen av något som i de allra flesta fall kommer till ett slut.

Även om det är osäkert när så kan vi ändå vara tröstade av att det kommer en tid efter pandemin. Och det är mycket viktigt att påminna sig om det. Påminna sig om att vi kommer att få börja arbeta tillsammans med våra kollegor igen på våra arbetsplatser, att det ekonomiska läget kommer att förbättras, efterfrågan kommer att återvända och oron för framtiden kommer att lägga sig.

Det finns även andra saker som du kan göra – och som du som chef kan göra om du misstänker att några av dina medarbetare mår dåligt.

Genom att så fort som möjligt erkänna symtomen och göra en åtgärdsplan kan man undvika att symtomen förlängs eller utvecklas till klinisk depression eller ångestproblematik.

Sätt ord på dina känslor och/eller skriv ned det som oroar och tynger dig. Bara att uttala vad som är problemet har en lugnande och avdramatiserande effekt.

Om du oroar dig för saker som är helt bortom din kontroll behöver du distraktioner och att ta extra väl hand om dig. Träna, ge dig i kast med ett kreativt projekt, ta ett varmt bad, träffa vänner, promenera.

Just att sätta ord på det som rör sig inombords kan också vara det sätt som du bäst kan hjälpa dina medarbetare. Till skillnad mot personliga kriser så är vi ju i den här situationen tillsammans. Även om vi är olika drabbade har vi en stor gemensam problematik, som för oss samman och det är viktigare än någonsin att värna varandra.

Psykisk ohälsa blir allt mindre stigmatiserat men det finns ändå barriärer kvar att bryta igenom. Som chef kan du försäkra dina medarbetare om att det finns utrymme och fullständig acceptans för att prata om vad man upplever och hur man mår. Du kan ta initiativ till dessa snack genom att fråga hur medarbetare hanterar allt som händer just nu, för att så småningom komma in på hur hen mår. Det är också en bra hjälp att påminna om de resurser ni har inom företagshälsovården, och om det ännu inte finns, styra upp med kontaktuppgifter till psykolog eller annan samtalsmöjlighet.

Det är alltid svårt att veta när man ska söka hjälp, men så fort symtom påverkar förmågan att ta hand om dig själv och/eller att arbeta så kan det vara på sin plats. Det finns också test på nätet, till exempel har Kry och Doktor 24 självtest för nedstämdhet och depression.

Slutligen är det värt att nämna att krisen inte bara har varit negativ för oss. Och att inte alla kommer att lida av anpassningsstörning. Vi är många som kommer att gå stärkta ur den, som har lärt oss hantera osäkerhet och byggt motståndskraft. Vi har också fått en chans att titta på vad som verkligen är betydelsefullt i våra liv. Vi har sett och känt av en ökad kreativitet – och fått en unik chans att bryta oss loss från gamla hjulspår och förändra våra liv till det bättre.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden