Kommuner lägger miljoner på personlighetstester

Personlighetstester har både hyllats i bästsäljande böcker, granskats och förkastats som oseriösa. Inte desto mindre är de ett populärt rekryteringsverktyg, både i privat och offentlig verksamhet. Nu visar en ny undersökning att svenska kommuner spenderar miljoner på icke certifierade tester.

Rekrytering
Publicerad

Certifieringen av personlighetstester i Sverige sköts av DNV-GL, som bland annat särskiljer om testerna är certifierade för utveckling eller urval, eller både och. Standarden man går efter är utvecklad av European Federation of Psychologists Associations.

En undersökning som testföretaget Jobmatch nyligen genomfört bland 32 större kommuner i Sverige visar att det inte är ovanligt att icke certifierade texter används.

Samtliga 30 kommuner som svarade på företagets frågor uppger att personlighetstester använts i rekrytering under de senaste 5 åren.

15 av dem har använt icke certifierade tester – eller så har rekryteringen gått via konsulter, och i de fallen har inte kommunen information om vilka tester som använts. I 3 fall av de 15 har man använt en kombination av certifierade och icke-certifierade tester.

Kostnaden för de icke certifierade eller okända testerna inklusive tilläggstjänster ligger på minst 15 miljoner kronor de senaste fem åren – plus en okänd summa för fem av de tillfrågade kommunerna.

Ett fall där personlighetstester fått mycket uppmärksamhet är tidningen Filters granskning 2018 av författaren Thomas Erikssons metoder med Disa-testet, som han bland annat lanserat i sin bästsäljande bok Omgiven av idioter. När Chef intervjuade honom om granskningen sade han bland annat:

 

”Med våra dagars mått håller inte William Moulton Marstons (psykologen bakom testet, reds anm.) arbete för vetenskap, men då kallades han för vetenskapsman. Det är kanske inte forskning utifrån att det har bedrivits under kontrollerade universitetsformer, men det har gjorts ungefär 50 miljoner Disa-analyser i världen.”

För några år sedan gjorde även Dagens Nyheter en granskning av hur personlighetstester används på myndigheter i Sverige. 120 statliga myndigheter frågades ut om sin rekryteringsprocess. Ungefär hälften svarade då att man använder personlighetstester vid nyanställningar, framför allt för chefstjänster.

Lista över certifierade personlighetstester i Sverige:

Källa: DNV-GL. Testerna är certifierade enligt ISO 10667. Vart tredje år krävs en ny granskningsprocess för att behålla certifieringen. DNV-GL tog över ansvaret år 2015 från Stiftelsen för tillämpad psykologi, och i dagsläget är det dessa tester som hunnit certifierats för den svenska arbetsmarknaden:

Hogan Personality Inventory

Hogan Development Survey

Matrigma

Measuring Integrity

Shapes (management)

Scales 1st

Scales verbal and scales numeral

Neo PI-3 and NEO FFI-3

Jobmatch talent

PI Behavioral Assessment

UPP – Understanding Personal Potential (Personality, Ability, Screening)

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden