Kan min tjänst tas bort på grund av arbetsbrist ?

Arbetsrätt
Publicerad

Marie Bengtsson svarar:

Arbetsrättsligt är det så att arbetsbrist är saklig grund för arbetsgivaren att säga upp personal. Men arbetsbrist betyder arbetsrättsligt inte riktigt bara vad man i dagligt tal skulle tro, dvs. att det inte finns arbete eller tillräckligt mycket arbete att utföra. Juridiskt betyder arbetsbrist egentligen alla andra godtagbara skäl för uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen.

Det handlar om anledningar som har företagsekonomisk eller verksamhetsekonomisk grund, t.ex. rationaliseringar, omorganisationer, nedläggningar, ändrad inriktning av verksamheten. De företagsekonomiska skälen behöver inte vara olönsamhet. Det kan även vara att arbetsgivaren inte längre vill bedriva verksamheten ifråga. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur han vill organisera verksamheten och som gör de företagsekonomiska bedömningarna för olika åtgärder. En medarbetare, en facklig organisation eller en domstol kan inte överpröva arbetsgivarens företagsekonomiska beslut. Om arbetsgivaren gör bedömningen att det inte längre behövs någon produktionschef, så kan produktionschefen inte angripa det beslutet. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma.

Arbetsbristen är inte "personlig" utan är relaterad till verksamheten eller den del av den, även om den till sist drabbar personer. Vid arbetsbristuppsägningar ska arbetsgivaren följa en viss turordning enligt principen "sist in – först ut", där anställningstiden hos arbetsgivaren avgör placeringen i turordningen. För att ha rätt att stanna kvar som arbetstagare måste man även ha tillräckliga kvalifikationer för det arbete som finns kvar. Om arbetsgivaren inte tillämpar turordningsreglerna eller gör fel vid tillämpningen, t.ex. säger upp en arbetstagare som är kompetent för arbetet och har längre anställningstid än en med kortare anställningstid som får stanna kvar, kan den drabbade arbetstagaren angripa uppsägningen och få skadestånd.

Tyvärr så ser det svårt ut för dig att påverka beslutet om att inte ha produktionschefstjänsten kvar. Däremot får du bevaka din plats och din eventuella möjlighet att få fortsatt arbete med stöd av turordningsreglerna. Ta gärna hjälp av din fackliga organisation.

Med vänlig hälsning,

Marie Bengtsson

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden