Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Ja, du har rätt att bara anställa fullvaccinerade (så länge du inte diskriminerar)

I onsdags slopades pandemirestriktionerna och det är okej att återvända till kontoret. Vad innebär det för dig som chef och för dina medarbetare? Chef frågade arbetsrättsexperten Charlotte Forssander, advokat på Forssander Sonander Advokat AB.

Arbetsmiljö
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En grupp personer i en hiss och en bild på Charlotte Forssander.

Vad händer om chefen kräver att en medarbetare ska vaccinera sig, vilket man ju  inte får kräva enligt svensk lag? Kan det leda till någon form av straff?

 ”Nja, egentligen inte. Medarbetaren behöver inte följa instruktionen, och chefens chef kanske tillrättavisar chefen eller till och med utdelar en varning. Men om beteendet upprepas kanske det kan bli aktuellt med uppsägning av chefen.”

Har en arbetsgivare rätt att bara anställa vaccinerad personal?

 ”Som utgångspunkt: ja. I princip gäller fri anställningsrätt och arbetsgivaren väljer vilka kriterier man använder vid rekrytering. Dock får man inte komma i konflikt med diskrimineringslagstiftningen. Om man till exempel har ett funktionshinder som gör att man inte kan vaccinera sig, och nekas anställning med hänvisning till att man inte är vaccinerad, skulle man kunna hävda att man blivit utsatt för diskriminering.”

Om en medarbetare tillhör en riskgrupp och är orolig för att vistas på arbetsplatsen och bland andra människor, kan en chef då kräva att medarbetaren ska jobba på plats? 

 ”Ja, i princip. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en säker arbetsmiljö, och om chefens bedömning är att arbetsplatsen är säker tar medarbetaren en risk att anklagas för arbetsvägran om hen inte dyker upp. Men en vettig chef lyckas förhoppningsvis lösa situationen på ett sätt som blir acceptabelt för båda parter. Kanske kan arbetstiderna göras lite mer flexibla, så att personen slipper pendla i rusningstrafik? Eller så kanske man kan hitta en annan, mindre befolkad, arbetsyta på kontoret, så att personen slipper komma i kontakt med så många människor.”

Om en medarbetare vill arbeta några dagar i veckan hemifrån, har jag som chef då rätt att tvinga medarbetaren att enbart jobba på kontoret? 

 ”Ja, arbetsrättsligt har chefen rätt att bestämma att allt arbete ska utföras på kontoret. Sedan är det en annan sak att det kanske inte är en hållbar inställning ur ett hr-perspektiv, och att det till exempel blir svårt att rekrytera.”

 Har du något ytterligare tips till chefer i det här väldigt speciella läget?

 ”Jag tycker det är viktigt att man som chef verkar för att försöka minska konfliktytan i den här frågan. Det gör man genom att ha en förtroendefull dialog med sina medarbetare om varför man anser att det är viktigt för verksamheten att så många som möjligt är vaccinerade, och försöka hitta gemensamma lösningar. Just nu är debatten lite skev, tycker jag. Arbetsgivare och arbetstagare hamnar i en lite olycklig polemik som mycket handlar om ifall arbetsgivaren har rätt att säga upp ovaccinerade eller inte. Men de allra flesta arbetsgivare vill ju verkligen inte säga upp sin personal. Tvärtom, man har vanligen investerat både pengar och energi i att rekrytera och utbilda sina medarbetare och vill inte börja om med nya medarbetare. Så mitt råd är att sänka tonläget och försöka hitta konstruktiva vägar framåt i den här svåra, men förhoppningsvis övergående, frågan.  

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden