Introbild, skylt med text

Ålderism – nej tack!

Ålder är inte bara en siffra, det visar Chefs undersökning. Nära hälften, 43 procent, av cheferna uppger att de blivit missgynnade på grund av sin ålder. Så hur gammal är egentligen en bra chef? Vi frågade elva framgångsrika ledare mellan 23 och 70. Deras svar ger hopp om en framtid där ledaregenskaper betyder mer än födelsenumret. Nu är det upp till oss alla att upptäcka våra blinda fläckar och outtalade fördomar i ålderismfrågan. Vi har inte råd att låta bli.

rikardlyko
Karriär

”Den mentala åldern är viktig”

Rikard Lyko, 38, vd Lyko Hair. 

Azita Sharlati håller i en skylt med siffran 53.
Karriär

”Sluta fokusera på ålder”

Azita Shariati, 53 år, vd Anicura. 

eminasesto
Karriär

”En ung chef kan vara lika bra”

Emina Sesto, 23, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala. Kompassrosen-stipendiat 2021, vilket delas ut av Konungens stiftelse Ungt Ledarskap. 

Helya Riazat håller upp en vit skylt med siffran 32.
Karriär

”Siffran i sig är inte viktig”

Helya Riazat, 32 år, medgrundare och rektor Järvaskolan. Utsedd till Framtidens kvinnliga ledare 2021 av Ledarna. 

Jan Berkö håller i skylt med siffran 55.
Karriär

”Vissa behöver mer tid på sig”

Jan Berkö, 55 år, Marketing Manager, Novus Group International AB. 

Hannah Widell håller i en vit skylt som det står 46 på.
Karriär

”Önskar att jag vetat mer om människor”

Hannah Widell, 46 år, grundare Perfect Day Media.

Rose-Marie Hertzman och skylt med siffran 70.
Karriär

”Erfarenhet ger mer trygghet”

Rose-Marie Hertzman, 70 år, pr-chef på Spendrups, fick jobbet när hon var 66.

Johanna Bolin Tingvall och skylt med nummer 51.
Karriär

”Den personliga mognaden är viktig”

Johanna Bolin Tingvall, 51 år, Senior Director, Learning & Development, Spotify.

Eirik Winter och skylt med siffran 60.
Karriär

”Chockad över fixeringen vid ålder i Sverige”

Eirik Winter, 60 år, Nordenchef för franska banken BNP Paribas.

Julia Kalthoff håller i en skylt med siffran 32.
Karriär

”Nu är det jag som har ansvaret”

Julia Kalthoff, 32 år, ägare och vd för Sveriges äldsta yxtillverkare, Kalthoff Axes.

Thomas Rahm håller i skylt med siffran 46.
Karriär

”Erfarenhet ger dig något du inte kan läsa dig till”

Thomas Rahm, 46 år, arbetschef, Swerock AB.