”Hur göra annonsen, utan att diskriminera?”

”Jag är personalchef på ett teknikföretag och ska rekrytera en civilingenjör. För att få en jämnare köns- och åldersfördelning vill jag anställa en yngre kvinna. Hur göra platsannonsen, utan att diskriminera?”

/Peter, Örebro

Svar:

Vad bra att du vill göra något konkret för att öka andelen kvinnor i organisationen! Signalera tydligt i annonsen att ni gärna ser sökande av båda könen. Tänk igenom ordval, form och kravspecifikation så att det är sakligt, könsneutralt och inkluderande. Tänk också på i vilka medier ni låter annonsen gå. Det gäller att leta på nya ställen om ni vill attrahera ny sorts kompetens.

Utifrån diskrimineringslagens bestämmelser bör arbetsgivaren uppmuntra det underrepresenterade könet att söka tjänsten, dock får man inte stänga ute det andra. En bra formulering kan därför vara: ”Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.”

Rekryteringsannonsen är dock bara en liten del av vad ni behöver tänka på för att lyckas skapa en mer jämställd organisation. Om inte struktur och kultur stöder ert mål att ha en jämn könsfördelning i organi­­sationen räcker inte en välformulerad rekryterings­annons särskilt långt. Du som chef är den viktigaste faktorn för om kvinnor ska kunna ta sig fram i organisationen. Du kan göra mycket för att sätta normer genom att agera förebild.

/Klara Adolphson, Ledarna

 

Relaterade artiklar

expojkvan
Experterna

Ska jag anställa min expojkvän?

”Han är den av de sökande som har bäst meriter för tjänsten. Men jag känner mig ändå obekväm med situationen.” Så skriver signaturen Norrlänning - läs vad psykologen svarar!