”Hur får vi in fler kvinnliga chefer?”

Chefs expert i mångfald och ledarskap Azita Shariati svarar på frågan: Hur får du in fler kvinnliga chefer?

Jag vill få fler kvinnor som chefer. Hur gör jag?

Svar: Här vill jag verkligen understryka att det yttersta ansvaret för jämställdhetsfrågor måste ligga på ledningens bord. Dom måste förstå varför jämställdhet är viktigt och kunna kommunicera det.

Hur kan jag övertyga om att det är viktigt?

Svar: Det korta svaret är: ”För att jämställda bolag är mer lönsamma.”

Hur börjar jag?

Svar: Först behövs en analys över dagsläget, hur det ser ut hos er idag.

Och sen svar på en rad frågor:

Vad behöver vi förändra? Är vi oattraktiva som bransch eller företag för kvinnor? Hur ser vår rekryteringsprocess ut? Och så vidare och så vidare. Sen tittar ni på hur ni kan undanröja dom hinder som kanske finns.

För att lyckas behövs ett mål och en plan – en plan som ska stämmas av med jämna mellanrum.