HR-chefen: Därför bör HR finnas representerad i ledningsgruppen

Tack vare sin vidareutbildning och de många möjligheterna inom företaget har HR-chefen Anna Linder fått arbeta med flera olika affärsområden och lära sig mer om deras respektive utmaningar.

Anna Linder, HR-chef på ESEM
Anna Linder, HR-chef på ESEM, breddade sin kompetens med Mgruppens Executive MBA.

Anna Linder har under sitt yrkesliv haft ett flertal roller i olika branscher, för att till slut landa inom HR. 2006 började hon på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM), där hon idag är HR-chef. 

På ESEM arbetar man som HR-utvecklare på ledningsnivå, det vill säga man är fullvärdig medlem i affärsområdets ledningsgrupp. Efter att ha arbetat ett antal år på ledningsgruppsnivå blev det naturligt för Anna att, när möjligheten dök upp, söka tjänsten som HR-chef på koncernledningsnivå. Med rollen kom ansvaret för att hålla ihop HR-frågorna i bolaget. Det var en anledning till att Anna intresserade sig för Mgruppens Executive MBA och möjligheten att få fördjupa sig i strategi, finans och management. 

För Anna känns det nästan avgörande att HR finns där besluten fattas. 

”Jag får ofta frågan: ’Den här frågan rör personal, så den kan väl HR ta hand om?’ Då kontrar jag gärna med: ’Vad finns det för frågor i en organisation som inte rör medarbetare? Vad finns det för frågor som är helt autonomt frånkopplat från vi som jobbar i en organisation?'”, säger hon. 

Anna anser att svaret på de frågorna visar på vikten av att HR finns med i ledningsgruppen, samt kan vara styrande i frågor som påverkar företagets kultur. 

Idag diskuteras ofta de konkurrensfördelar som företag har. Anna tror inte att företag framöver kommer kunna sticka ut genom att erbjuda de mest exklusiva förmånerna. Istället anser hon att det viktiga kommer vara att kulturen som finns inom bolaget andas utveckling.

”Förmåner och arbetstider kommer att vara hygienfaktorer i framtiden”, siar hon. ”Det väsentliga blir att det finns ett mervärde rent värdemässigt för individen som ska lägga sin tid i organisationen. Sådana kulturfrågor bör HR vara med och driva, och då behöver man finnas på den nivån där besluten fattas.”

Samtidigt poängterar Anna vikten av att HR visar att man hör hemma i ledningsgruppen genom att aktivt driva sina frågor och genom att vara intresserade av affären och förstå bolagets uppdrag. 

”Som HR gäller det inte bara att förbereda mandat i en ledningsgrupp – även om det är en stor utmaning att rekrytera kompetens för att driva affärerna framåt. Du måste dessutom kunna bidra och förstå affären utifrån de premisser som finns i ledningsgruppen. Först då kan du omsätta den informationen till ett HR-perspektiv.”

Varför läsa en Executive MBA?

De diskussioner som fördes på den ledningsnivå där Anna befann sig gjorde henne nyfiken. Därför ville hon hitta en plattform som gjorde att hon i större utsträckning skulle kunna bidra i diskussionerna. Anna bestämde sig för att läsa programmen Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance, som tillsammans utgör Mgruppens Executive MBA.

”Det som gjorde att jag fastnade för just Mgruppens Executive MBA var att det gav mig möjlighet att få både en input och ett lärande, och samtidigt ett nätverk. Att det sedan gick att kombinera studierna med heltidsarbete var också ett plus”, säger Anna.

Anna berättar att Leadership & Management-programmet gav henne ett bredare perspektiv på frågor gällande management. Hon fick ta del av intressant kurslitteratur, möta kunniga föreläsare, samt lära sig mer om finansiella frågor kopplade till ledarskap och management. Anna lyfter även det starka nätverk hon fick med sig:

”Programmet löper under en längre tid och vi lärde känna varandra på riktigt. Jag fick verkligen nya vänner”, säger Anna. ”Erfarenhetsutbytet deltagarna emellan var en av programmets höjdpunkter och kanske det som gav mig allra mest.”

Under Strategy-programmet gjorde Anna och hennes grupp ett projektarbete på ett livsmedelsföretag, vilket hon fann otroligt givande. Där fick de möjlighet att analysera hur företaget arbetar med sin värdekedja från odling till produktion. Som en bonus fick de även möjlighet att besöka huvudkontoret i Schweiz. 

”Att få möjlighet att djupdyka in i ett företags strategi var det som fastnade mest hos mig”, förklarar Anna.

I sitt vardagliga arbete har hon haft mycket nytta av Finance-programmet.

”För mig med bakgrund inom beteendevetenskap öppnades en helt ny värld. Jag tyckte att Finance var jätteroligt!”

Anna lärde sig bland annat hur man kan använda hävstångseffekten, hur balans- och resultaträkning hänger ihop, och vad man kan göra med den informationen. För Anna som arbetar inom HR blev det väsentligt att få den förståelsen.  Det gjorde att hon kunde ta helt andra diskussioner med olika befattningshavare. Hon vågade utmana och ifrågasätta varför man ibland fokuserade på personalkostnader, då andra lösningar än fler anställda kunde ge större effekt.

Anna tycker att det gick jättebra att studera parallellt med arbetet. Hennes strategi var att se det som en investering både för företaget och för henne. Därmed kunde hon avsätta studietid med gott samvete. 

”Mgruppens Executive MBA gav mig väldigt mycket substans, för en rimlig ansträngning.”

Mgruppens Executive MBA - en plattform för livslångt lärande

Ladda ned vårt white paper och få reda på hur Mgruppens Executive MBA kan bli din plattform för fortsatt lärande! Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.